Od Redakcji
poprzednia strona

ks. Robert Grohs
Mamy w rękach już setny numer "Eleuterii". Cieszymy się z niego bardzo. Na jego froncie znalazła się mozaika stworzona z okładek poprzednich numerów pisma. Nadeszła pora, by podsumować miniony czas służby czasopisma, które odważnie wychodzi naprzeciw wciąż aktualnej potrzebie głoszenia Ewangelii wyzwolenia. Pomoże nam w tym kilka artykułów i świadectw. Jednakże jako aktywni w miłości uczniowie Odkupiciela nie zatrzymujemy się na długo, ale ruszamy dalej, uważnie czytając znaki czasu.
Obecnie przeżywamy niezwykle ważną epokę pogłębionej refleksji nad rolą rodziny, ale też walki o nią, gdyż jest ona podstawową przestrzenią rozwoju wolnego, suwerennego człowieka. Błogosławiona Matka Teresa i wielu innych uczy nas, że budowanie nowej kultury - cywilizacji miłości - zaczyna się od wnoszenia miłości do naszych domów. Możemy tego dokonać tylko jako ludzie wolni.
Człowiek wyzwolony może czynić dar z siebie. Szczególną drogą ofiarowania jest podjęcie życia konsekrowanego. Wielu członków diakonii wyzwolenia i Krucjaty Wyzwolenia Człowieka dzieli się z nami swoim życiem konsekrowanym i ukazuje nam piękno przeżywania braterskiej komunii na drogach Ewangelii, na wzór Kościoła jerozolimskiego z czasów apostolskich. W Roku Życia Konserwowanego serdecznie im za to świadectwo dziękujemy.
Przygotowujemy się z radością do nadzwyczajnego jubileuszu miłosierdzia. Choć jesteśmy świadkami dyskusji i zamieszania wokół wskazań papieskich na ten czas, to żywimy przekonanie, że będzie to wielki czas łaski. Tylko Bóg bogaty w miłosierdzie może dokonać w nas wyzwolenia, a Boża miłości przynagla nas do miłości braterskiej, którą realizujemy poprzez udział w Krucjacie Wyzwolenia Człowieka. Dlatego bardzo radujemy się z nadchodzącego jubileuszu.
Czeka nas w tym okresie wiele okazji do głoszenia pięknej prawdy o Bożej miłości - w naszych parafiach i środowiskach, podczas spotkań i nabożeństw - szczególnie w ramach przygotowań do Światowych Dni Młodzieży. Potrzeba wielkiej mobilizacji ze strony każdego z nas i wszystkich naszych placówek do służby w ramach spotkań przygotowawczych i podczas samych "dni w diecezjach" i w Krakowie. Dawajmy świadectwo, że Jezus wyzwala nas i czyni szczęśliwymi, błogosławionymi, gdy składamy z siebie radosny i miłosierny dar.
Pamiętajmy o naszych sprawdzonych drogach formacji i działania. W naszym piśmie przypominamy o wartości i strategicznym znaczeniu oazy rekolekcyjnej diakonii wyzwolenia, którą powinni przeżyć wszyscy uczestniczący w Krucjacie. Podczas niej uczymy się także prowadzić nabożeństwa ewangelizacyjne, które możemy z wielkimi owocami prowadzić w naszych środowiskach.

Przyjmijmy ten jubileuszowy numer naszego pisma "Eleuteria". Niech dzięki niemu poszerza się nasza "wyobraźnia miłosierdzia" i nasz wkład "do skarbca ludzkości" przez walkę o "ziemię świętą" - człowieka. Niepokalana zwycięża!
Eleuteria nr 100, 2/2015


początek strony