Od Redakcji
ks. Robert Grohs

Mamy w rękach już setny numer "Eleuterii". Cieszymy się z niego bardzo. Na jego froncie znalazła się mozaika stworzona z okładek poprzednich numerów pisma. Nadeszła pora, by podsumować miniony czas służby czasopisma, które odważnie wychodzi naprzeciw wciąż aktualnej potrzebie głoszenia Ewangelii wyzwolenia. Pomoże nam w tym kilka artykułów i świadectw. Jednakże jako aktywni w miłości uczniowie Odkupiciela nie zatrzymujemy się na długo, ale ruszamy dalej, uważnie czytając znaki czasu.
więcej

Skoro podsumowanie drogi, to i rachunek sumienia...
ojciec święty Franciszek

Homilia papieża Franciszka wygłoszona 31 grudnia 2014 r. podczas pierwszych nieszporów uroczystości Bożej Rodzicielki Maryi w Bazylice św. Piotra na Watykanie.

Apostoł Paweł (...) wyraża zasadniczy powód do naszego dziękczynienia Bogu: On bowiem uczynił nas swoimi synami, przysposobił nas jako swoje dzieci. Ten niezasłużony dar napawa nas wdzięcznością pełną zdumienia! Ktoś mógłby powiedzieć: "Ale czy nie jesteśmy wszyscy Jego dziećmi już przez sam fakt, że jesteśmy ludźmi?". Oczywiście, gdyż Bóg jest Ojcem każdego człowieka, przychodzącego na świat. Ale nie należy zapominać, że zostaliśmy oddaleni od Niego wskutek grzechu pierworodnego, który nas oddzielił od naszego Ojca - nasza relacja synowska jest do głębi zraniona. Dlatego Bóg posłał swojego Syna, żeby nas odkupił za cenę swojej krwi. I jeśli jest odkupienie, to dlatego, że jest niewola. Byliśmy synami, ale staliśmy się niewolnikami, idąc za głosem Złego. Nikt inny nie odkupuje nas od tej zasadniczej niewoli poza Jezusem, który przyjął nasze ciało od Dziewicy Maryi i umarł na krzyżu, aby nas wyzwolić - wyzwolić z niewoli grzechu i przywrócić nam utraconą kondycję synów.


więcej

Suwerenność wewnętrzna - baza wyjściowa wszystkich inicjatyw
Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki

Jednym z najważniejszych dzieł Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego był dokument pt. "Suwerenność wewnętrzna. Program porozumienia Polaków" z roku 1982 nazywany także "Deklaracją Carlsberską". W jubileuszowym numerze "Eleuterii" możemy odczytać jego fragmenty z wstępu i pierwszego rozdziału zatytułowanego: "Suwerenność wewnętrzna jako program wyzwolenia. Mamy nadzieję, że wszyscy kochający Polskę uczestnicy Krucjaty Wyzwolenia Człowieka już niedługo będą posiadać cały tekst tej Deklaracji i realizować w swoich środowiskach.


więcej


Eleuteria, czyli wyzwolenie - z kart naszej historii
z ks. dr. hab. Piotrem Kulbackim rozmawia Katarzyna Owczarek

Przygotowując się do setnego wydania "Eleuterii", próbowałam dotrzeć do kolejnych redaktorów "Eleuterii". Pierwszy z nich, czyli Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki już z nieba oręduje za obecną redakcją i Czytelnikami. W trudnych czasach stanu wojennego działał cały zespół pod przewodnictwem śp. Mariana Dąbrowskiego. Na spotkania redakcyjne, które odbywały się w Katowicach, dojeżdżała również dziennikarka z Warszawy, ks. Piotr Płonka z Jastrzębia Zdroju (w latach 1980-1981 duszpasterz hippisów, a później kapelan więzienny) i pani Stanisława Orzeł z Krakowa. "Eleuteria" wychodziła nieregularnie, czasami bywały niebezpieczne, ale i zabawne przygody związane z drukiem (który oczywiście był nielegalny). Na przykład jeden z numerów nie ma na okładce obrazka tylko dużą cyfrę, która była przylepiona na wzorze. Drukarz powielił tak jak dostał, nie odginając kartki.
Pod koniec lat 80. w całości redagowaniem i kolportażem zajmował się ksiądz dr Jan Mikulski. Czas zajmowania się "Eleuterią" wspomina jako duży trud. Króciutko opiekę nad kwartalnikiem sprawował ks. Adam Wąsik. Ksiądz dr Maciej Krulak przyznaje, że został redaktorem na moją usilną prośbę, przez cały czas starał się poszerzyć skład redakcyjny. Udało mi się wydobyć kilka informacji od jednego z najdłużej redagujących "Eleuterię" moderatorów (1999-2008), księdza dr. hab. Piotra Kulbackiego.więcej


Świadectwo redaktorki
Katarzyna Owczarek

Gdybym nie mieszkała na Kopiej Górce, gdyby nie przyjazd księdza Piotra Kulbackiego do Centrum Ruchu Światło-Życie, i gdyby nie jego zapał, by wznowić wydawanie "Eleuterii", pewnie nie miałabym nigdy napisane w CV: redakcja czasopisma. W 1999 r. nie miałam żadnego przygotowania do tego, by być w redakcji jakiegokolwiek pisemka. Dopiero co nauczyłam się obsługi komputera, a tu moderator Krucjaty rozpoczyna pracę pełną parą.
więcej

Keby nie wesele, nie byłoby nos tu!
Beata i Mieczysław Kłopotkowie

"Keby nie wesele, nie byłoby nos tu" - tak o swoich weselach z pewnością mogą powiedzieć uczestnicy 21. Ogólnopolskiego Spotkania Małżeństw, Które Miały Wesela Bezalkoholowe "Wesele Wesel 2015" w Krynicy-Zdroju, trwającego od ostatniego czwartku lipca do pierwszej niedzieli sierpnia.
więcej


Nawrócenie i ewangelizacja rozpoczynają się w rodzinie
bp Andrzej Jeż

Homilia wygłoszona 1 sierpnia 2015 r. w Krynicy-Zdroju do uczestników 21. Ogólnopolskiego Spotkania Małżeństw, Które Miały Wesela Bezalkoholowe "Wesele Wesel 2015".
Chętnie wsłuchujemy się w głos ludzi odznaczających się mądrością serca. Ich wzrok sięga bowiem jakby nieco dalej i głębiej; ich słowa dotykają spraw zasadniczych, fundamentalnych i rzucają na nie nowe światło, ukazują nową drogę ich postrzegania. I nawet jeśli ich słowa budzą w nas w jakimś stopniu niepokój, to jednak doceniamy ich wartość i nadal chcemy ich słuchać.
Z kart odczytanej dzisiaj Ewangelii przemawia do nas św. Jan Chrzciciel, przemawia jego życie, jego wierna i nieugięta postawa, przemawia jego męczeństwo i przelana za Bożą prawdę krew. Jaka była jego mowa; jaka była moc wypowiadanych przez niego słów, że nawet tetrarcha Herod - jak zaznacza św. Marek - "ilekroć go posłyszał, odczuwał duży niepokój, a jednak chętnie go słuchał" (Mk 6, 20). Nawet Herod miał swoją szansę. Słowa Jana były dla niego szansą na otrzeźwienie, na zreflektowanie się w grzesznym stanie życia; były wezwaniem do uregulowania swoich spraw względem Boga. [...]
więcej


Ku beatyfikacji ks. Franciszka Blachnickiego
ks. Robert Grohs

Moi kochani współuczestnicy Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, coraz bardziej przekonuję się, jak hojnie jesteśmy obdarowani przez Pana darem Sługi Bożego księdza Franciszka, naszego Ojca. Dziś chciałbym szczególnie podzielić się z Wami radością z tego, że mamy go jako ojca, który swoją wielką dojrzałością dzieli się wciąż z nami, dzieli się poprzez swoje słowa i dzieła, które inspirował.


więcej


Świadectwa z rekolekcji


[...] Moje nastawienie do Krucjaty Wyzwolenia Człowieka przed rekolekcjami było bardzo specyficzne. Z jednej strony mógłbym być w tym w całości (jako członek), z drugiej zaś - nie chciałem w tym być w ogóle. W końcu przyszedł czas rekolekcji, w meldunku mieliśmy słowa: "Rekolekcje jak te nie zdarzają się zbyt często..." Osobiście w 100% podpisuję się pod tymi słowami. [...]więcej


ORDW to rekolekcje, czyli spotkanie z Panem
Katarzyna Klimas

Gdy we wrześniu 2007 roku przeżywaliśmy ożywienie częstochowskiej diecezjalnej diakonii wyzwolenia, Pan Bóg posyłał kolejne osoby pragnące służyć w tej diakonii. Posłał kapłana, dał wiele pomysłów - światło, co czynić razem w dziele wyzwolenia.
Dzieło odnowy zapoczątkowaliśmy oazą rekolekcyjną diakonii wyzwolenia (ORDW), którą razem jako zawiązująca się diecezjalna diakonia przeżyliśmy w Częstochowie, rozpoczynając ją 1 listopada, w uroczystość Wszystkich Świętych. Termin obecnie trudny do zorganizowania rekolekcji, wtedy było to wiele prostsze. Nie chcieliśmy czekać zbyt długo z przeżyciem ORDW, dlatego odbyła się ona w najbliższe kilka wolnych dni następujących po sobie. Poprowadzili je dla nas ks. dr hab. Piotr Kulbacki i Katarzyna Owczarek z Centralnej Diakonii Wyzwolenia.więcej


Radość serca
Małgosia i Zbyszek Szefsowie

Aby mieć rocznicę, trzeba kiedyś zacząć... "Eleuteria" świętuje wydanie setnego numeru, natomiast wspólnota Krucjaty z filii pelplińskiej - swoją pierwszą filialną pielgrzymkę Krucjaty Wyzwolenia Człowieka odprawioną m.in. w intencji trudnych problemów społecznych, która odbyła się 29 sierpnia 2015 r. w Gietrzwałdzie, w Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej, pięknej Pani Ziemi Warmińskiej.


więcej