Od redakcji Z wielką radością oddajemy do rąk członków Krucjaty 37 numer "Eleuterii". Wdzięczni jesteśmy Opatrzności Bożej, że możemy ją wznowić po dłuższej przerwie spowodowanej trudnościami w wydawaniu. Ufamy, że "Eleuteria" ułatwi krążenie informacji i podtrzymywanie więzi między członkami i wspólnotami Krucjaty rozsianymi po całym kraju oraz że będzie służyła pomocą w edukacji, organizowaniu różnych akcji i inspirowaniu modlitwy.
więcej
Wolność - dar i zadanie
ks. Piotr Kulbacki
Od dziewiętnastu lat napływają tysiące zgłoszeń do Centrali w Krościenku nad Dunajcem lub bezpośrednio do stanic diecezjalnych. Dziś okazuje się, że Krucjata Wyzwolenia Człowieka oparta o głębokie przesłanki teologiczno-antropologiczne jest nie mniej potrzebna niż u progu pontyfikatu polskiego papieża i stawia przed swoimi członkami ciągle nowe zadania. Mimo zmiany układu społeczno-politycznego, zagrożenie godności człowieka przybrało formy jeszcze bardziej zniewalające, bowiem ustaje nasza czujność w poczuciu upadku totalitaryzmu.
więcej
Dawid i Goliat
Krzysztof Wojcieszek
Jak to możliwe, że takie potęgi finansowo-polityczne nie zdołały osiągnąć zdawałoby się pewnego rezultatu? Interpretuję to jako widoczne działanie Opatrzności, wyproszone przez Maryję patronkę Krucjaty i jej Założyciela ks. F. Blachnickiego. Wolno mi sądzić, że to jego "cud", gdyż chodziło o to, co zwycięży: siła pieniędzy i cynizmu czy dobro młodego pokolenia. Ten nieoczekiwany wynik głosowania był wielkim zwycięstwem prawdy. Nie tylko w sprawach alkoholowych.
więcej
List otwarty do Posłów Sejmu RP III kadencji W parlamencie RP toczy się obecnie istotna walka o przyszłość młodego pokolenia. Posłowie mieli wypowiedzieć się w sprawie zakazu reklamy wszelkiego piwa. Niestety, opowiedzieli się za jej dopuszczalnością. Dopiero 80 senatorów zawetowało stanowisko Sejmu. Krucjata Wyzwolenia Człowieka, licząca kilkadziesiąt tysięcy członkw zatroskanych o trzeźwość polskich rodzin, zwraca się u progu Polskiego Sierpnia z otwartym listem do posłów na Sejm RP w przeddzień debaty parlamentarnej. Krucjata Wyzwolenia Człowieka podjęła też w myśl swego hasła "Prawda was wyzwoli" inicjatywę dotarcia do wszystkich młodych Polaków, by uzyskać ich opinię na ten temat. O wynikach sondaży będziemy szeroko informować opinię publiczną.
więcej
Świadectwa Wesele było kontynuacją Eucharystii.
Pan wskazał mi kierunek działania...
więcej
Krucjata w Radiu Maryja
ks. Wacław Dokurno
Od początków Radia Maryja w każdą pierwszą sobotę miesiąca jest nadawana audycja Krucjaty "Być wolnym" redagowana przez ks. Wacława Dokurno.
więcej
Choruj zdrowo!
Dorota Seweryn
"Choruj zdrowo!" Tymi słowami żegnał mnie zawsze ks. Franciszek Blachnicki ilekroć odwiedzał mnie, gdy chorowałam. "Choruj zdrowo!" Co w tym życzeniu się zawierało, co na myśli miał Sługa Boży? Otóż chorować zdrowo znaczyło dla niego: nie narzekać na chorobę, nie buntować się, że tyle mam pracy, a tu choroba i muszę leżeć, i cierpieć, ale przyjąć ten stan z pokorą, poddaniem się woli Bożej. Widzieć w chorobie zadanie i przyjąć ją jako nowy "warsztat pracy", w którym mogę więcej dokonać będąc słabą, bezradną, niezdolną czasem nawet do myślenia. Poddanie się woli Bożej i zgadzanie się na nią więcej znaczy niż to, że zbudowałabym dom lub głosiła podniosłe referaty czy konferencje.
więcej
Nowe wojsko Gedeona
Jerzy Papiernik
Myślę, że wszyscy członkowie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka znają porównanie powstania tego dzieła do wydarzeń opisanych w Księdze Sędziów, kiedy to Bóg wskazuje sposób pokonania Madianitów przez 300 mężów pod dowództwem Gedeona. Do niedawna, mimo iż w naszym mieście - Tomaszowie - było wielu członków i kandydatów KWC, w spotkaniach uczestniczyło zaledwie kilka osób. Z taką armią niewiele wskórałby i sam Gedeon.
Sytuację zmieniło diametralnie zastosowanie wskazówki samego założyciela, który proponował wyznaczenie, na wzór armii rzymskiej, dziesiętników i setników odpowiedzialnych za konkretną liczbę żołnierzy.
więcej
Szczęście na skróty?
Katarzyna Owczarek
... styl życia członków Krucjaty pokazuje, że wśród młodzieży zawsze najlepsza zabawa jest bez alkoholu.
więcej
5 tysięcy uczestników rekolekcji Krucjaty w Przemyślu!
ks. Stanisław Czenczek

Od 1985 roku w Przemyślu w domu rekolekcyjnym pod wezwaniem Dobrego Pasterza odbywają się rekolekcje zamknięte organizowane przez diakonię Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.

więcej
Informacje różne Jak wesprzeć pracę Krucjaty funduszami gminnymi?
Oaza Rekolekcyjna Diakonii Wyzwolenia na Kopiej Górce.
Krajowe Warsztaty KWC w Centrum Światło-Życie.
Moc modlitwy.
więcej