Informacje różne poprzednia strona

Jak wesprzeć pracę Krucjaty funduszami gminnymi?

Doroczne wiosenne spotkanie diakonii diecezjalnych w 1998 r. odbyło się w katowickiej placówce Krucjaty: Ośrodku Profilaktyczno-Szkoleniowym im. ks. F. Blachnickiego Fundacji Światło-Życie. Ośrodek ten prowadzi kursy z pedagogiki zabawy, tańca integracyjnego, wodzirejów zabaw bezalkoholowych, rekolekcje ewangelizacyjne dla osób uzależnionych i ich rodzin, rekolekcje Krucjaty, zajęcia profilaktyczne dla młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym itp. Postanowiliśmy wówczas podjąć działania w kierunku utworzenia sieci placówek o analogicznym programie, choć niekoniecznie tak szeroko zakrojonym. Chodzi o program nastawiony na realizację podstawowego charyzmatu Krucjaty, jakim jest profilaktyka szeroko rozumiana ("Nowa Kultura") oraz prowadzenie ewangelizacji dla uzależnionych, a także inne formy (pomoc dzieciom itp.).

W związku z powyższym, Zarząd Fundacji Światło-Życie przyjął uchwałę, mocą której opierając się na opinii wydawanej przez Moderatora Krajowego Krucjaty będzie mógł otwierać swoje ośrodki terenowe stanowiące podmiot prawny dla organizowania i finansowania prac autoryzowanych Zespołów Profilaktyczno-Szkoleniowych.

Procedura prawna towarzysząca tworzeniu terenowych ośrodków Fundacji jest bardzo prosta, natomiast cały proces musi przebiegać pewnymi etapami. Podstawowym z nich jest zawiązanie zespołu, który jest merytorycznie przygotowany do realizacji zadania, które chce podjąć. Obecnie już w kilku miejscowościach tworzą się takie zespoły. Mogą to być nawet dość wąskie zadania - w zależności od możliwości zaangażowanych osób. Bliższe informacje można uzyskać u ks. Piotra Kulbackiego w Stanicy Nr 1 na Kopiej Górce. (PK)

początek strony

Oaza Rekolekcyjna Diakonii Wyzwolenia na Kopiej Górce

W dniach 11 XI - 15 XI 1998 r. w Centrum Światło-Życie w Krościenku odbyła się Oaza Rekolekcyjna Diakonii Wyzwolenia (ORDW) prowadzona na podstawie podręcznika opracowanego przez ks. Franciszka Blachnickiego. Prowadzącymi byli: ks. Piotr Kulbacki, p. Stanisława Orzeł, p. Katarzyna Owczarek. Uczestniczyło w niej 39 osób z diecezji: łódzkiej, poznańskiej, przemyskiej, tarnowskiej, włocławskiej, wrocławskiej, wśród uczestników byli księża: Stanisław Czenczek z Przemyśla i Maciej Dyoniziak z Sieradza (diecezja włocławska).

Jak zauważyła p. Stanisława, ORDW powróciło do Krościenka po 20 latach! W katechezach ukazywano wolność, która jest darem Bożym, jej prawdziwe i fałszywe koncepcje na podstawie nauczania biblijnego i papieskiego. Przekazano też wezwanie do tworzenia Nowej Kultury w naszych środowiskach u końca obecnego wieku.

Natomiast wykłady i warsztaty prowadzone w bardzo ciekawy sposób uczyły praktycznej umiejętności pomagania sobie i innym, pokazywały jak żyć w radości i wolności, a także dotyczyły problemu choroby alkoholowej.

W jeden z wieczorów p. Dorota Seweryn przedstawiała działalność ks. Franciszka Blachnickiego w Krucjacie Wstrzemięźliwości w Katowicach w latach 1957-60, do której nawiązuje Krucjata Wyzwolenia Człowieka.

Szczytowym przeżyciem każdego dnia była Eucharystia, gromadziliśmy się też na Jutrzni, Namiocie Spotkania, adoracji Najświętszego Sakramentu. Członkowie Krucjaty z Wrocławia, zgodnie ze swoim cotygodniowym zwyczajem, w piątek rano o godz. 615 odprawili Drogę Krzyżową w Wieczerniku im. Jana Pawła II w intencjach KWC.

Rekolekcje zakończyły się w niedzielę 15 XI 1998 r. Eucharystią, w czasie której kilka osób złożyło deklaracje KWC, dotychczasowi zaś członkowie Krucjaty - postanowienia związane z ich posługą w diakonii. Mamy nadzieję na następną serię takich rekolekcji na Kopiej Górce. (RP)

początek strony

Krajowe Warsztaty KWC w Centrum Światło-Życie

Zgodnie z zapowiedzią Warsztaty Krucjaty Wyzwolenia Człowieka odbyły się w Centrum Światło-Życie w Krościenku w dniach 27-29 XI 1998 r. Uczestniczyło w nich 40 osób z diecezji: gdańskiej, gliwickiej, katowickiej, kieleckiej, krakowskiej, łódzkiej, radomskiej, sandomierskiej, siedleckiej, tarnowskiej. Wśród uczestników byli także klerycy z seminarium w Łodzi. Zajęcia prowadzili ks. Piotr Kulbacki i p. Katarzyna Owczarek.

W wykładach przekazywana była wiedza na temat problemu alkoholizmu, choroby alkoholowej, współuzależnień itp. W czasie ćwiczeń i seminariów uczyliśmy się praktycznych umiejętności pomagania ludziom uzależnionym i współuzależnionym. Podana też była bardzo potrzebna wiedza na temat profilaktyki alkoholowej, m.in. interwencji w sklepach celem uniemożliwienia sprzedaży alkoholu nieletnim.

Cennym uzupełnieniem wykładów było dzielenie się własnymi doświadczeniami i świadectwami uczestników. Każdy dzień rozpoczynał się i kończył modlitwą, zwieńczeniem była Eucharystia. Liturgia I niedzieli Adwentu zakończyła te dwudniowe spotkania, które uznane zostały za cenne, bardzo potrzebne, wartościowe, aczkolwiek szkoda, że tak krótkie. Ufamy, że znów uda się nam zorganizować w Krościenku takie warsztaty. (RP)

początek strony

Moc modlitwy

Deklaracja członkowska Krucjaty Wyzwolenia Człowieka zawiera zobowiązanie do modlitwy w intencjach Krucjaty. Rola modlitwy w tym dziele wyzwolenia, jakiego dokonuje Jezus poprzez moc swej Ewangelii, jest niezastąpiona. Wielu proszących wspólnotę o modlitwę wstawienniczą doświadczyło wyzwalającej mocy Bożej. Będziemy się starali przybliżyć w następnych numerach "Eleuterii" tę problematykę ukazując moc modlitwy wstawienniczej, ale też i konieczność przestrzegania pewnych zasad, aby nie ulegać niektórym złudzeniom związanym z uzależnieniami. Warto także przypomnieć, że ważną rolę przypisywał Założyciel modlitwie wstawienniczej w Krucjacie, podobnie jak zachęcał do niej zarówno na oazach modlitwy jak i na prowadzonych przez niego oazach piętnastodniowych. A jak było w Twoim życiu? Napisz do nas! (KS)

Eleuteria nr 37, styczeń - marzec 1999

początek strony