List otwarty do Posłów Sejmu RP III kadencji poprzednia strona

W parlamencie RP toczy się obecnie istotna walka o przyszłość młodego pokolenia. Posłowie mieli wypowiedzieć się w sprawie zakazu reklamy wszelkiego piwa. Niestety, opowiedzieli się za jej dopuszczalnością. Dopiero 80 senatorów zawetowało stanowisko Sejmu. Krucjata Wyzwolenia Człowieka, licząca kilkadziesiąt tysięcy członków zatroskanych o trzeźwość polskich rodzin, zwraca się u progu Polskiego Sierpnia z otwartym listem do posłów na Sejm RP w przeddzień debaty parlamentarnej. Krucjata Wyzwolenia Człowieka podjęła też w myśl swego hasła "Prawda was wyzwoli" inicjatywę dotarcia do wszystkich młodych Polaków, by uzyskać ich opinię na ten temat. O wynikach sondaży będziemy szeroko informować opinię publiczną.

Szanowna Pani Poseł! Szanowny Panie Pośle!

Niespełna rok temu naród obdarzył Państwa wielkim zaufaniem! Być posłem to znaczy z mandatu wyborców wziąć na swoje barki odpowiedzialność za kształt życia w naszej wielkiej rodzinie, jaką stanowi Polska. Każdy ojciec i matka wie, że przede wszystkim do niego należy troska o przyszłość swojej rodziny i dlatego to, co posiada najcenniejszego, pragnie przekazać w dziedzictwu swym dzieciom.

Wśród wielu cennych zmian w naszym życiu, którymi cieszymy się po 1989 roku, pojawiają się jednak zjawiska okrutnie dotykające przyszłości naszej młodzieży. Znaczny wzrost spożywania piwa w Polsce nastąpił przede wszystkim wśród młodego pokolenia. Coraz młodsze dzieci sięgają po alkohol wskutek reklamowania rzekomo młodzieżowego stylu życia opartego o puszkę z piwem. Nigdzie dziś w Europie nie ma tak natarczywej reklamy alkoholu - tam rodzice myślą o przyszłości dzieci. Przy ciągłych brakach pieniędzy na oświatę, służbę zdrowia, organizację turystyki i wypoczynku dla młodego pokolenia to właśnie kufel z piwem z tablic reklamowych, z ekranu telewizora czy z poczytnej gazety zdaje się obiecywać świetlaną przyszłość. Wszystkie jednak badania naukowców amerykańskich potwierdzają, ścisły związek wzrostu spożycia piwa wśród młodych ludzi z następującą po nim falą narkomanii.

Legalizacja reklamy piwa oraz zakłamanej reklamy piwa bezalkoholowego oznacza zatem społeczne przyzwolenie na alkoholizowanie się młodzieży.

Tylko bezwzględny zakaz reklamy piwa uchroni polską młodzież, by nie padła ofiarą konkurencyjnej walki obcych producentów alkoholu z krajowymi. Alkohol jako środek uzależniający nie jest zwykłym towarem podlegającym prawom rynku.

Szanowna Posłanko, Szanowny Pośle, zasiadasz w ławie poselskiej, aby tworzyć dobro narodu, aby przenikliwością swego umysłu i wrażliwością serca troszczyć się o dobro narodowe, a nie o doraźny zysk browarów, który będziemy spłacać już za lat kilka pieniędzmi podatników, które trzeba będzie przeznaczyć na ratowanie zdrowia psychicznego i fizycznego dzieci zaczynających dziś sięgać po piwo.

Szanowna Posłanko, Szanowny Pośle, czy reklamujesz też swoim własnym dzieciom picie piwa? Komu chcesz służyć?

W imieniu członków Krucjaty Wyzwolenia Człowieka

Moderator Krajowy ks. Piotr Kulbacki

Pod przyjętym przez aklamację w kilku miejscowościach przez ok. 5 tys. osób listem podpisy złożyli także obecni w Krościenku: biskup tarnowski - Wiktor Skworc, ordynariusz miejsca oraz arcybiskup przemyski obrządku bizantyjsko-ukraińskiego - Jan Martyniak.

Krościenko nad Dunajcem, 27 lipca 1998 r.

Eleuteria nr 37, styczeń - marzec 1999

początek strony