Nowe wojsko Gedeona poprzednia strona

Jerzy Papiernik

Myślę, że wszyscy członkowie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka znają porównanie powstania tego dzieła do wydarzeń opisanych w Księdze Sędziów, kiedy to Bóg wskazuje sposób pokonania Madianitów przez 300 mężów pod dowództwem Gedeona. Do niedawna, mimo iż w naszym mieście - Tomaszowie - było wielu członków i kandydatów KWC, w spotkaniach uczestniczyło zaledwie kilka osób. Z taką armią niewiele wskórałby i sam Gedeon.

Sytuację zmieniło diametralnie zastosowanie wskazówki samego założyciela, który proponował wyznaczenie, na wzór armii rzymskiej, dziesiętników i setników odpowiedzialnych za konkretną liczbę żołnierzy. Aby tego dokonać, należało jednak wcześniej przedsięwziąć wielki wysiłek. Najpierw należało uzyskać dane z łódzkiej stanicy KWC dotyczące członków i kandydatów z Tomaszowa. Otrzymana komputerowa baza danych zawierała dane dotyczące członków z całej archidiecezji. Należało z niej wybrać osoby z Tomaszowa. Deklaracje kandydackie należało wybrać ręcznie spośród druczków z całej archidiecezji posegregowanych jedynie według lat. Kolejnym krokiem było wprowadzenie danych o kandydatach do nowej bazy komputerowej.

Następnie musieliśmy dotrzeć do każdej z odnalezionych osób, zorientować się czy żyje i czy nadal trwa w Krucjacie. Dochodziło tu czasem do komicznych wręcz sytuacji. Na przykład jedna ze starszych pań stwierdziła, że ona do żadnych "sabatystów" się nie zapisywała i kategorycznie zażądała, aby dać jej spokój. Na tym etapie uaktualnienia danych wkroczyli do akcji pierwsi dziesiętnicy, którzy jeszcze w ubiegłym roku odpowiedzieli na apel o zgłaszanie się. Odwiedzili oni ponad 300 osób. W wyniku ich pracy wiemy że 44 członków KWC zmarło, 19 osób zrezygnowało lub nie pamiętało o przystąpieniu do KWC, 44 osób, ze względu na zmianę miejsca zamieszkania, a także z innych przyczyn, nie udało się zlokalizować. 9 członków jest chorych i niepełnosprawnych. Część kandydatów nie przedłużyła swojej przynależności. Na dzień 1 października 1998 r. aktywnych jest 115 członków i 53 kandydatów. Nie mamy jeszcze informacji dotyczących tegorocznych oaz.

Metoda odpowiedzialności dziesiętników poskutkowała natychmiast. Duża aula św. Piusa X w parafii św. Antoniego jest na tych spotkaniach prawie zapełniona. Indywidualne zaproszenie na spotkanie spowodowało, że osoba zapraszana czuje się dowartościowana, a jednocześnie w codziennym zagonieniu po prostu przypomina sobie o terminie spotkania.

W pierwszą sobotę września i października mogliśmy uczestniczyć we Mszy świętej, jak również przygotowywać się do podjęcia konkretnych zadań. Pierwszym znaczącym zwycięstwem oddziału naszego wojska jest powołanie silnego zaplecza modlitewnego. Na wzór kółek żywego różańca powstało Różańcowe Koło Wyzwolenia złożone z 15 osób, z których każda odmawia codziennie jedną z tajemnic różańca. W ten sposób, każdego dnia miesiąca odmawiany jest cały różaniec w intencjach związanych z zadaniami Krucjaty. W tym roku każda tajemnica powiązana jest z intencją wynikającą z hasła Nowa Kultura. Należy nadmienić, że na pierwszym tegorocznym spotkaniu został ogłoszony konkurs na nazwę dla tego koła. Olbrzymią większością głosów zwyciężyła nazwa "Różańcowe Koło Wyzwolenia" zaproponowana przez Zygmunta Ordaka. Zwycięzca otrzymał w nagrodę różaniec rozsiewający zapach róż i niewielką książkę z dedykacją księdza moderatora rejonu. Uzbrojeni w oręż modlitwy różańcowej planujemy podjęcie konkretnych zadań. O niektórych rozmawialiśmy już w ubiegłym roku. Pragnieniem Diakonii Wyzwolenia jest, aby każde spotkanie mogło rozpoczynać się Eucharystią. Chcielibyśmy zapraszać różnych kapłanów związanych z dziełem Krucjaty, a także ciekawych ludzi mogących pomóc nam w prowadzeniu "działań operacyjnych".

Myślę, że na koniec warto wymienić z nazwiska tych wszystkich, którzy przyczynili się do tego, że tomaszowski oddział Wojska Gedeona przebudził się z uśpienia, czyli dziesiętników. Są nimi na dziś: Alina Beśka, Mariola Burchard, Kazimierz Czarnecki, Julian Składowski, Maria Lechowska, Mieczysław Lechowski, Krzysztof Misiak, Aleksandra Szczęsna, Zygmunt Ordak, Bogusława Szymańska, Regina Tosiek, Henryka Winkler, Anna Papiernik.

Niech Chrystus Sługa za wstawiennictwem Niepokalanej, Matki Kościoła wynagrodzi im ich ofiarną posługę.

Eleuteria nr 37, styczeń - marzec 1999

początek strony