Od redakcji

Ucieszył nas duży oddźwięk, z jakim spotkało się ukazanie 37 numeru "Eleuterii". Do redakcji napłynęło wiele listów z podziękowaniami za wznowienie pisma Krucjaty i prośbami o prenumeratę. Wiele osób pisze o swoich oczekiwaniach, które w miarę możliwości będziemy starali się spełnić.

Przypomnijmy czytelnikom, że "Eleuteria" to słowo greckie, które widniejąc w tytule naszego pisma streszcza jego program i wyraża sprawę, której ma ono służyć. To nowotestamentalne pojęcie oznacza "wyzwolenie". Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki wybrał wyraz grecki ze względu na postrzeganą przez niego dewaluację w codziennym języku słów kryjących w sobie wielkie treści.

więcej
Zwiastunom z gór
ks. Franciszek Blachnicki, Godziny Taboru

Istotną treścią spotkania Ruchu Światło-Życie z Papieżem było przyjęcie podwójnej misji: ewangelizacji i diakonii wyzwolenia. [...] Pierwsza misja - ewangelizacyjna - znalazła swój wyraz w piosence: Zwiastunom z gór, która tak przedziwnie wyraziła głęboką więź pomiędzy oazą a Papieżem, oraz w ceremonii wręczenia Pisma świętego animatorom ruchu. Druga misja - diakonia wyzwolenia - wyraziła się w pobłogosławieniu Księgi Czynów Wyzwolenia oraz w poświęceniu kamienia węgielnego kościoła, wotum wdzięczności za wyzwolenie narodu.

więcej
Program Pielgrzymki Ruchu Światło-Życie
i Krucjaty Wyzwolenia Człowieka
Krościenko - Stary Sącz, 14-16 czerwca 1999 r.

więcej
Na apel Ojca Świętego
Stanisława Orzeł

"Krucjatę Wyzwolenia Człowieka zawdzięczamy Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II". Gdy usłyszałam to zdanie na rozpoczęcie ORDW w Przemyślu, zdumiało mnie ono i zastanowiło.

Dziś, gdy patrzę na dzieło KWC z perspektywy 20 lat, dostrzegam, że jest ono bardzo związane z Ojcem Świętym, Jego nauczaniem i podróżami apostolskimi - nie tylko do Polski. Jest też związane z tym miejscem - z Krościenkiem.

więcej
Symbol Tarczy
ks. Franciszek Blachnicki

Cykl "Nasz znak" stanowi przedruk tekstów z "Niepokalana Zwycięża", opracowanych przez ks. Franciszka Blachnickiego. Zauważmy, że herb Krucjaty Wyzwolenia Człowieka zawiera podobne elementy do herbu Krucjaty Wstrzemięźliwości.

Tarcza to część uzbrojenia starożytnych i średniowiecznych rycerzy. Służy ona obronie przed nieprzyjacielskimi ciosami i pociskami. Rycerz czuł się bezpieczny za tarczą chroniącą zwłaszcza serce.

więcej
Wojsko Gedeona
(część I)
ks. Franciszek Blachnicki

Historię Gedeona zawartą w 6 i 7 rozdziale Księgi Sędziów od początku związaliśmy z ideą Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Zawiera ona wiele nauk dla nas, choć wydarzyła się w zamierzchłych czasach.

więcej
Zwalczyć alkoholizm
ks. Franciszek Blachnicki
Weźmy do ręki podręcznik KWC. Podręcznik ten różni się od wszelkich innych propozycji, programów walki z alkoholizmem, gdyż ukazuje kompletny, wykończony, przemyślany plan nie tyle walki z alkoholizmem, ile zwalczenia klęski alkoholizmu w skali ogólnonarodowej. Podręcznik KWC przedstawia strategię walki z alkoholizmem, która .musi doprowadzić do zwycięstwa. Trzeba odkryć na nowo to, co zawarte jest w tym podręczniku, co stanowi jego cechę specyficzną To nie jest jedna z wielu metod walki z alkoholizmem, obok innych.
więcej
Wśród młodzieży
(część I)

ks. Marek Dziewiecki

Tutaj właśnie tkwi tajemnica siły alkoholu: substancja ta posiada władzę, której nie ma człowiek. Potrafi szybko i bez podejmowania wysiłku ze strony danego wychowanka, zmieniać jego emocje. [...] Prawdziwym powodem picia alkoholu nie jest zatem ani zła wola czy lekkomyślna ciekawość, ani skłonności czy obciążenia genetyczne organizmu, lecz kryzys życia, sygnalizowany przez bolesne stany emocjonalne. Skoro tak, to alkohol nie jest jednakowo atrakcyjny dla wszystkich. Okazuje się on tym bardziej atrakcyjny, a przez to tym bardziej niebezpieczny, im bardziej dany chłopak czy dziewczyna doświadcza kryzysu życia. Kryzys bowiem prowadzi do bolesnych przeżyć, a wtedy rodzi się pokusa, by sięgnąć po alkohol i "poprawić" sobie nastrój.

więcej
W diakonii diecezjalnej i w kuźnicy
Aleksandra Szymczyk
Główną motywacją podejmowanej przeze mnie przed laty drogi był post w intencji nadużywającej alkoholu bliskiej mi osoby. Osobą tą był mój ojciec. Sytuacja rodzinna zdeterminowała kierunek moich poszukiwań
więcej
Krucjata w służbe bezdomnym
ks. Stanisław Czenczek

Diakonia Krucjaty Wyzwolenia Człowieka w Przemyślu została poproszona o przeprowadzenie rekolekcji ORDW w schronisku św. Brata Alberta w Przemyślu. Z inicjatywą wystąpił Dyrektor Caritasu Archidiecezji Przemyskiej - ks. Bronisław Żołnierczyk. Chciał, aby w domu, gdzie mieszka ponad sto osób bezdomnych, urządzić przed Wielkanocą rekolekcje o tematyce wyzwolenia.

więcej
Najintensywniejszy warsztat pracy
Dorota Seweryn
Choruję od wielu lat na stwardnienie rozsiane, z zaciekawieniem więc przeczytałam w "Eleuterii" rubrykę "Choruj zdrowo", jako szczególnie do mnie adresowaną. Rzeczywiście, Krucjata Wyzwolenia Człowieka przynagla mnie do uczynienia daru z mojej choroby oraz potrzebuje mojej modlitwy. Sprawa Krucjaty jest dla mnie ważna.
więcej
Mamo, jestem w AA
Barbara

Chrystus upada pod krzyżem po raz drugi. Ciężkie są nasze grzechy. Powaliły Boga. Bóg czeka na naszą pomoc, czeka, abyśmy odjęli Mu ciężaru niosąc nasze krzyże...

Mój jedyny syn jest alkoholikiem. To nieszczęście doprowadziło mnie do tego, że się nawróciłam. Nawrócenie się dało mi nadzieję, że Bóg wysłucha moich modlitw i zdejmie z niego uzależnienie, uzdrowi go.

więcej
Spotkajmy się
Opracowała KO

Podajemy dwa sposoby zabawy integracyjnej. Umożliwiają one uczestnikom grupy spotkanie ze sobą w wesoły sposób w jak najkrótszym czasie.
"Ludzie do ludzi". "Atomy"

więcej