Krucjata w służbie bezdomnym poprzednia strona

ks. Stanisław Czeczenek

Diakonia Krucjaty Wyzwolenia Człowieka w Przemyślu została poproszona o przeprowadzenie rekolekcji ORDW w schronisku św. Brata Alberta w Przemyślu. Z inicjatywą wystąpił Dyrektor Caritasu Archidiecezji Przemyskiej - ks. Bronisław Żołnierczyk. Chciał, aby w domu, gdzie mieszka ponad sto osób bezdomnych, urządzić przed Wielkanocą rekolekcje o tematyce wyzwolenia. Widział taką potrzebę, ponieważ ci ludzie nie przyszliby na rekolekcje wyzwolenia, jakie odbywają się co miesiąc w Domu Rekolekcyjnym Dobrego Pasterza w Przemyślu. Zaproszenie zostało przez nas podjęte, chociaż nie bez obaw. I tak Schronisko św. Brata Alberta w Przemyślu zamieniło się w dniach 9-12 marca 1999 r. w dom rekolekcyjny.

We wtorek, 9 marca, o godz. 1700 rozpoczęły się ćwiczenia rekolekcyjne. Wprowadzeniem do rekolekcji było przedstawienie się zespołu prowadzącego i ogólne omówienie programu rekolekcji. Uczestnicy zauważyli od razu, że są to inne rekolekcje, ponieważ nie tylko głosi się nauki, ale również rozmawia się z nimi - słyszą świadectwa ludzi o wyzwoleniu. Podkreślili także, że czują się dowartościowani, bo do nich, pogardzanych, przychodzi tylu ludzi, aby głosić rekolekcje. Przez cztery dni od godz. 1700 do 2100, a czasem nawet do 2200 kaplica Domu Schroniska i sala spotkań stawały się domem rekolekcyjnym.

Największym przeżyciem dla uczestników rekolekcji była atmosfera tych dni, pełna modlitwy, radości, wzajemnego szacunku. Ogromne wrażenie zrobiły świadectwa złożone na nabożeństwie ewangelizacyjnym, praca w grupach, gdzie ludzie zaczęli się otwierać na swoje problemy. Wielu z nich przystąpiło do spowiedzi, podjęło decyzję o trwaniu w trzeźwości, a nawet kilku wstąpiło do KWC. Owocem tych rekolekcji jest też zawiązanie się na ich zakończenie grupy Anonimowych Alkoholików.

Diakonia tych rekolekcji liczyła 13 osób. Wszystkim nam prowadzącym te rekolekcje udzieliła się ogromna radość z głoszenia Ewangelii ludziom tak bardzo potrzebującym Dobrej Nowiny. Wszyscy zostaliśmy obdarowani w te dni i doświadczyliśmy prawdy, że wiara przekazywana wzrasta w tych, którzy ją przekazują.

Ks. Dyrektor Bronisław Żołnierczyk, dziękując Bogu za te dni duchowych ćwiczeń powiedział, że ten dzień, w którym widzi rozmodlonych mieszkańców schroniska, należy do jednych z najradośniejszych w jego życiu. Dla całej diakoni były to bardzo wymowne i radosne słowa. Bogu niech będą dzięki!

Eleuteria nr 38, kwiecień - czerwiec 1999

początek strony