Symbol Tarczy poprzednia strona

ks. Franciszek Blachnicki

Cykl "Nasz znak" stanowi przedruk tekstów z "Niepokalana Zwycięża", opracowanych przez ks. Franciszka Blachnickiego. Zauważmy, że herb Krucjaty Wyzwolenia Człowieka zawiera podobne elementy do herbu Krucjaty Wstrzemięźliwości.

Tarcza to część uzbrojenia starożytnych i średniowiecznych rycerzy. Służy ona obronie przed nieprzyjacielskimi ciosami i pociskami. Rycerz czuł się bezpieczny za tarczą chroniącą zwłaszcza serce.

W Piśmie świętym tarcza występuje często jako symbol opieki Bożej. Tak na przykład w przepięknym Psalmie 91(90) "Kto się w opiekę odda Panu swemu" znajdujemy słowa: "stateczność jego - tarcz i puklerz mocny, za którym stojąc na żaden strach nocny, na żadną trwogę, ani dbaj na strzały, którymi sieje przygoda w dzień biały".

Z tarczy rozwinął się ryngraf - maleńka tarcza z wizerunkiem Matki Bożej, którą nosił rycerz na piersiach jako symbol opieki Matki Bożej.

Symbol Krucjaty posiada kształt tarczy, względnie ryngrafu. Najpierw dlatego, że członkowie Krucjaty są rycerzami, którzy wyruszają do walki z wrogiem duszy i ciała narodu. Krucjata to ruch rycerski i bojowy. Jej członkowie pragną przejąć ducha średniowiecznego rycerstwa, walczącego w imię świętych ideałów ze złem, z grzechem, krzywdą i niesprawiedliwością w obronie słabych i uciśnionych. Podobnie rycerze Krucjaty walczą w imię najświętszych ideałów w obronie dzieci i młodzieży, żon i matek, rodzin i całego narodu. Rycerze ci walczą pod opieką Niepokalanej, której imię widnieje na ich tarczy, i dlatego czują się bezpieczni i pewni zwycięstwa.

Tarcza symbolizuje też to, co jest zasadniczą bronią Krucjaty w tej walce - abstynencję zupełną od alkoholu. Postawa ta zabezpiecza skutecznie przed niebezpieczeństwem alkoholizmu i staje się naprawdę tarczą mocną wobec niezliczonych pokus i ataków.
Ks. Franciszek Blachnicki

Tekst jest przedrukiem z "Gościa Niedzielnego" z dnia 11 V 1958 r., z dodatku Krucjaty Wstrzemięźliwości pt. "Niepokalana Zwycięża".

Eleuteria nr 38, kwiecień - czerwiec 1999

początek strony