W diakonii diecezjalnej i w kuźnicy poprzednia strona

Aleksandra Szymczyk

Jestem członkiem KWC od 11 lat. Od kilku lat działam w Diakonii Wyzwolenia w Łodzi. Główną motywacją podejmowanej przeze mnie przed laty drogi był post w intencji nadużywającej alkoholu bliskiej mi osoby. Osobą tą był mój ojciec. Sytuacja rodzinna zdeterminowała kierunek moich poszukiwań. Będąc studentką pedagogiki zaczęłam interesować się problemem współuzależnienia. Nawiązałam kontakt ze środowiskiem samopomocowym "AA" i Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dzięki temu ukończyłam kilka szkoleń w zakresie znajomości problemów profilaktyki uzależnień, sytuacji rodzin z problemem alkoholowym. Doświadczenie to pozwoliło mi widzieć wyżej wymienione problemy z perspektywy makrospołecznej. Będąc członkiem Diakonii Wyzwolenia byłam świadkiem "wykluwania się" wielu pomysłów mających na celu rozwiązywanie trudnych problemów społecznych - wśród nich alkoholizmu. Traktując członków KWC i Ruchu Światło-Życie jako animatorów Nowej Kultury postanowiliśmy podzielić się z nimi zdobytym doświadczeniem. Od kilku lat organizujemy szkolenia i warsztaty w tym zakresie. Mają one na celu: pogłębienie znajomości teologii wyzwolenia, przybliżenie wiedzy na temat problemu alkoholizmu i rozwiązywania problemów alkoholowych, kształtowanie postaw asertywnych, kształtowanie motywacji abstynenckich.

Przy prowadzeniu wyżej wspomnianych warsztatów odczuwałam wdzięczność wobec Pana Boga, że mogę niejednokrotnie widzieć przemiany ludzkich postaw, sądów, odczuć. Całość warsztatów staramy się zawsze zakorzeniać w świadomości, że jesteśmy powołani do wolności, która jest darem Chrystusa.

Eleuteria nr 38, kwiecień - czerwiec 1999

początek strony