Drodzy Czytelnicy! poprzednia strona

ks. Piotr z zespołem redakcyjnym

Z radością oddajemy do rąk członków i przyjaciół Krucjaty Wyzwolenia Człowieka 39 numer "Eleuterii". Cieszymy się wielkim zainteresowaniem naszym pismem. Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy wyrazili w jakikolwiek sposób wdzięczność za jego wznowienie.

Głównym wydarzeniem w ostatnim czasie była Pielgrzymka Jubileuszu XX-lecia Krucjaty do Krościenka i Starego Sącza. Najpierw spotkanie 15 czerwca w Wieczerniku Jana Pawła II na Kopiej Górce - z programem obejmującym Drogę Krzyżową z rozważaniami opartymi o teksty Założyciela, zaś 16 czerwca - spotkanie na błoniach starosądeckich. Wtedy to właśnie Ojciec Święty podczas "powtórki z geografii" łączył się z nami, idąc w myślach i sercu szlakami Beskidu Sądeckiego do Krościenka, na Kopią Górkę do Centrum Oazy, gdzie ma swe życiodajne źródło Ruch Światło-Życie i Krucjata Wyzwolenia Człowieka, czyli Dzieło Niepokalanej Matki Kościoła. Wszak tyle razy przybywał na Kopią Górkę, otaczając szczególną swoją troską to dzieło.

Umocnieni tymi spotkaniami coraz bardziej dostrzegamy, jak wielką rolę w życiu naszej Ojczyzny odgrywa Krucjata. Poprzez uczestników Ruchu Światło-Życie charyzmat Krucjaty rozwija się także w innych krajach Europy i świata. Deklaracje KWC docierają do nas z wielu miejsc. W czasie wakacji na nabożeństwach tylko w samym Krościenku złożono ok. 2,5 tys. deklaracji kandydackich i członkowskich KWC! Mamy nadzieję, że zaplanowane na jesień tego roku kursy i warsztaty dla kleryków i kapłanów oraz prelegentów KWC przyniosą dobre owoce.

Cieszymy się, że rośnie już zainteresowanie inicjatywą "Wielki Sylwester 1999". Ufamy, że dzięki nawiązywaniu z nami kontaktu przez organizatorów zabaw będziemy mogli tę akcję "nagłośnić" i stanie się ona wielkim, widocznym i zachęcającym do naśladowania znakiem nowego stylu życia!

Obecny numer "Eleuterii" przynosi informacje i świadectwa z czerwcowej pielgrzymki. Kontynuujemy również rozpoczęte cykle tematyczne: "Gedeon", "Wśród młodzieży", "Choruj zdrowo", "Nasz znak" i rozpoczynamy rozmowy z Czytelnikami z cyklu: "Członkowie Krucjaty pytają". Oczekujemy na świadectwa i dzielenie się życiem Krucjaty w Waszych środowiskach. Wtedy "Eleuteria" będzie żywa i będziemy wzajemnie zapalać się do działania.

Nie lękajcie się!

Eleuteria nr 39, lipiec - wrzesień 1999

początek strony