Symbol Krzyża poprzednia strona

ks. Franciszek Blachnicki

Cykl "Nasz znak" stanowi przedruk tekstów z "Niepokalana Zwycięża", opracowanych przez ks. Franciszka Blachnickiego. Zauważmy, że herb Krucjaty Wyzwolenia Człowieka zawiera podobne elementy do herbu Krucjaty Wstrzemięźliwości.

W tarczy nad literą "M" znajduje się maleńki krzyżyk. Krzyż jest tutaj symbolem Krucjaty, czyli wyprawy krzyżowej.

Co to jest Krucjata? Jako zjawisko historyczne, które wielki wpływ wywarło na kształtowanie się dziejów Kościoła i Europy, oznacza to słowo wojnę, wyprawę podjętą dla zdobycia konkretnego, jasno wytkniętego celu - grobu Chrystusa Pana, znajdującego się w ręku pogan. Jest to wojna święta, podjęta dla zdobycia dóbr i celów nie ziemskich, ale mających wartość duchową, religijną. Wyprawa wojenna, na którą wyrusza się z pobudek ideowych, wyższych. Jasno wytknięty, jeden i konkretny cel. Porywająca idea, wzniosły i religijny motyw działania, to wszystko sprawiło, że krucjaty stały się potężnym, masowym ruchem, pociągającym za sobą wszystkie szlachetniejsze jednostki całej chrześcijańskiej Europy, jednostki zdolne do poświęceń i ofiar dla idei i wyższych celów.

We wtórnym, przenośnym znaczeniu określa się mianem krucjaty różne ruchy i akcje religijno-moralne, które mają cechy podobne do historycznych wypraw krzyżowych, a więc jeden jasny i konkretny cel, wielką ideę, i odwołują się do szlachetnych i wzniosłych pobudek działania ludzkiego, pragnąc zjednoczyć jak największą ilość ludzi zdolnych do działania, do jednolitej akcji. Różnią się te Krucjaty od historycznych wypraw krzyżowych tym, że nie mają celu materialnego, ale cel moralny i nie walczą bronią materialną ale bronią duchową. [...]

Krucjata Trzeźwości właśnie dlatego, że jest krucjatą zwraca się w pierwszym rzędzie nie do pijaków, do ludzi dotkniętych chorobą alkoholizmu, ale wprost przeciwnie do ludzi trzeźwych, do jednostek szlachetnych, do idealistów zdolnych do ofiar i poświęceń dla wyższych celów. Krucjata Trzeźwości pragnie zmobilizować wszystkich ludzi dobrej woli, zdrową część społeczeństwa posiadającą poczucie odpowiedzialności za drugich, za całość. Z nich pragnie stworzyć kolumnę ratunkową, armię do walki ze strasznym wrogiem - właśnie Krucjatę.

Krucjata Trzeźwości to nowe wojsko Gedeona. Posiada ona także zewnętrzny znak selekcyjny, po którym rozpoznaje się wybranych i powołanych. Tym znakiem jest przyrzeczenie i praktyka abstynencji zupełnej od alkoholu. Bo tylko jednostki wartościowe, o nastawieniu idealistycznym, o typie społecznym, jednostki potrafiące podejmować decyzję nie tylko z punktu widzenia własnego "ja", jednostki mające świadomość przynależności do mysticum Corpus Christi, jednostki z poczuciem odpowiedzialności zdolne są do podjęcia decyzji abstynencji z tych motywów, jakie podaje "Krucjata Trzeźwości".

Dlatego ludzie, którzy bronią się przed namową przystąpienia do Krucjaty Trzeźwości argumentem, że oni nie piją, że nie są alkoholikami i alkoholizm im nie zagraża, wykazują, że nie rozumieją, co to jest Krucjata, i nie mają zmysłu społecznego oraz zdolności do podejmowania decyzji z płaszczyzny przykazania miłości Boga i bliźniego.

Tyle treści symbolizuje krzyżyk umieszczony w herbie Krucjaty Trzeźwości.

Tekst jest przedrukiem z "Gościa Niedzielnego" z dnia 25 maja 1958 r., z dodatku Krucjaty Wstrzemięźliwości pt. "Niepokalana Zwycięża".

Eleuteria nr 39, lipiec - wrzesień 1999

początek strony