Tańce dla każdego poprzednia strona

Katarzyna Owczarek

Proponujemy dwie zabawy taneczne. Pierwsza może być pomocna przy poznawaniu się na zabawie, drugą proponujemy jako przerywnik taneczny w trakcie zabawy, kiedy grupa zdążyła się już trochę poznać. Wszystkim życzymy miłej zabawy!

KARNETY

Wszyscy uczestnicy zabawy otrzymują karteczki, na których wcześniej zostały wydrukowane 4 tańce. Posiadacz karnetu wybiera sobie do każdego tańca partnera, z którym uzgadnia wpis jego imienia do karnetu. Gdy wszystkie karnety zapełnią się imionami partnerów, rozpoczynają się tańce. Każdy taniec jest głoś-no zapowiadany przez prowadzącego zabawę, i wtedy wszyscy mają czas na znalezienie swoich partnerów.

KOPERTY TANECZNE

Prowadzący zabawę proponuje wszystkim utworzenie małych grup (6-10 osób). Każda grupa otrzymuje jedną kopertę z 4-6 karteczkami w środku. Na każdej z nich grupa pisze wymyślony przez siebie sposób poruszania się (np. jak słoń, jak samolot, jak rzeka, jak mucha na lepie) Karteczki wracają do koperty, wszystkie koperty umieszcza się na środku sali, miesza się je, po czym każda grupa losuje jedną, wyciąga z niej pierwszą karteczkę i kiedy zacznie płynąć muzyka, wykonuje ruch opisany na kartce. Kiedy muzyka urywa się, grupy wyciągają następną karteczkę i wraz z muzyką wykonują nowy ruch.

Eleuteria nr 39, lipiec - wrzesień 1999

początek strony