Od redakcji

Dziękując Bożej Opatrzności za ostatni rok przygotowania do Wielkiego Jubileuszu chrześcijaństwa, dziękujemy za ten dar jakim się stało wznowienie "Eleuterii" w roku poświęconym osobie Boga Ojca. W tym duchu przekazujemy Wam obecnie numer 40 "Eleuterii", za ostatni kwartał roku 1999.

Raduje nas rosnące zainteresowanie prenumeratą pisma Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, bowiem zgłoszenia prenumeraty decydują o wielkości nakładu i możliwościach stałego wydawania pisma. Także liczne listy i inne sygnały przekazywane do redakcji potwierdzają sens utrzymywania tej formy łączności z członkami KWC, umożliwiającej także permanentną formację.

więcej
Krucjata Wyzwolenia Człowieka 1999
Ewnagelizacja -profilaktyka - pomaganie

ks. Tomasz Opaliński

Tym razem Niepokalanów stał się miejscem wytężonej pracy. Specjalistyczne sympozjum "Krucjata Wyzwolenia Człowieka 1999. Ewangelizacja - profilaktyka - pomaganie", zorganizowane przy pomocy Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgromadziło prawie 100 osób z 21 diecezji polskich i ze Słowacji.

więcej
Zauroczył mnie głęboką motywacją
ks. Stanisław Zarych
Wtedy to po raz pierwszy słuchałem wykładu ks. Franciszka Blachnickiego na temat Krucjaty Wstrzemięźliwości, a raczej na temat wartości humanistycznych, religijnych, patriotycznych abstynencji w Krucjacie. Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki zauroczył mnie tą swoją głęboką motywacją, przekonywującą motywacją do abstynencji, a tym samym do Krucjaty Wstrzemięźliwości.
więcej
"Carlsberg to było wygnanie, a ojczyzna to Krościenko..."
ks. Henryk Bolczyk

Pytanie o przeniesienie grobu ks. Franciszka Blachnickiego pojawiało się od początku,
tj. od śmierci, która nastąpiła 27 lutego 1987 r. w Carlsbergu, w Niemczech. Ilość osób pytających potwierdzała pośrednio dość powszechne przekonanie, że prędzej czy później grób powinien znaleźć się w Polsce. Okolicznością sprzyjającą przeniesieniu doczesnych szczątków Sługi Bożego ks. Franciszka jest zbliżający się Wielki Jubileusz oraz postępujące prace w procesie beatyfikacyjnym...

więcej
Maryja
ks. Franciszek Blachnicki

Cykl "Nasz znak" stanowi przedruk tekstów z "Niepokalana Zwycięża", opracowanych przez ks. Franciszka Blachnickiego. Zauważmy, że herb Krucjaty Wyzwolenia Człowieka zawiera podobne elementy do herbu Krucjaty Wstrzemięźliwości.

W tarczy herbowej Krucjaty Trzeźwości, jako znak centralny i zasadniczy, rzuca się w oczy litera M - skrót imienia Maryja. Słusznie znak ten zajmuje tak poczesne miejsce w tarczy herbowej, bo Maryja jest Panią Krucjaty, jest jej całą nadzieją, a szerzenie Jej czci i królestwa jest jej celem.

więcej
Wojsko Gedeona
(część III)
ks. Franciszek Blachnicki

Historię Gedeona zawartą w 6 i 7 rozdziale Księgi Sędziów od początku związaliśmy z ideą Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Zawiera ona wiele nauk dla nas, choć wydarzyła się w zamierzchłych czasach.

więcej
"Oto jest dzień, który dał nam Pan"
ks. Stanisław Czenczek
Tymi słowami w dniu 16 października 1999 uczestnicy rekolekcji ORDW w Przemyślu rozpoczynali uwielbienie Pana Boga za dar setnych rekolekcji w Przemyślu. Czytelnicy "Eleuterii" niejednokrotnie czytali o tych rekolekcjach na łamach tego pisma.
więcej
Jak zachęcić chorych do udziału w Krucjacie
Dorota Seweryn

Krucjata Wyzwolenia Człowieka będzie silna wtedy, gdy zapewnimy jej duże zaplecze modlitwy i ofiary...

więcej
Sylwester Wielkiego Jubileuszu
Katarzyna Owczarek

"Taniec nie tylko bawi, ale i daje pożytek, kształci i uczy. Oswaja nas z widokiem pięknych form i roztacza przed nami świat czarujących dźwięków, łączy harmonijne piękno duchowe i piękno cielesne. W ten sposób rozwija i kształci smak."
Lucjan z Samosaty

więcej
Informacje różne

Został wmurowany kamień węgielny ...
Kurs prelegentów KWC ...
Warsztaty KWC dla alumnów wyższych seminariów duchownych ...
Warsztaty KWC "po słowackiej stronie" ...

więcej