Drodzy Czytelnicy! poprzednia strona

Zespół Redakcyjny

Nadszedł oczekiwany dzień powrotu do Polski Założyciela Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, Sługi Bożego Ks. Franciszka Blachnickiego (1921-1987). W sobotę 1 kwietnia 2000 r. odbył się jego pogrzeb w Krościenku stanowiącym - według słów Jana Pawła II - jego "Ojczyznę". Przeniesienie grobu z Carlsbergu w Niemczech związane jest z przebiegiem procesu beatyfikacyjnego.
Wydarzenie to ma dla członków Krucjaty szczególny wymiar. Aby się modlić i wypraszać łaski za wstawiennictwem Sługi Bożego, nie trzeba już jechać aż do Carlsbergu. Wiele bowiem osób nosi w sobie przekonanie (prywatne, bo nie uprzedzające decyzji Kościoła o wyniesieniu do chwały ołtarzy), że Ojciec Franciszek wstawia się w niebie u Pana w intencjach "trudnych problemów społecznych". Wszak im właśnie poświęcił swe życie: Apostolat Trzeźwości, Apostolat Czystości, Krucjata Wstrzemięźliwości, Krucjata Wyzwolenia Człowieka, Niezależna Chrześcijańska Służba Społeczna, Chrześcijańska Służba Wyzwolenia Narodów. Cały Ruch Światło-Życie jest wielką pedagogią Nowego Człowieka (Ef 4,24).
Ks. Franciszek Blachnicki od młodości bowiem pragnął służyć bliźnim i Ojczyźnie. Chciał to zrealizować jako wojskowy lub polityk. Ale otrzymał w celi śmierci dar realizacji tych pragnień w sposób głębszy - jako kapłan. Zrozumiał, że tylko Jezus Chrystus może dać człowiekowi pełne, prawdziwe wyzwolenie z jego problemów. Tylko przemienione Ewangelią serce człowieka jest zdolne do podjęcia modlitwy i postu od alkoholu w intencji zniewolonych, ofiarowania swego czasu, sił, przyzwyczajeń, na rzecz tych, którzy o własnych siłach powstać nie mogą; jest zdolne do osobistych ofiar, by świadectwem wychowywać młode pokolenie w trzeźwości i czystości, w zdolności do altruizmu.
Powrót Księdza Franciszka na ojczystą ziemię staje się dla nas wezwaniem do intensywniejszego podejmowania Krucjaty - aby ocalić serce człowieka z niewoli zła i grzechu ucząc go pięknego życia w duchu Ewangelii.
Do tego egzemplarza "Eleuterii" dołączamy po jednej deklaracji KWC - niech będzie dla Ciebie wezwaniem do modlitwy i zaproponowania komuś włączenia się do Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.

Eleuteria nr 42, kwiecień - czerwiec 2000

początek strony