Rok łaski poprzednia strona

Dorota Seweryn

Z radością i wdzięcznością rozpoczęliśmy świętowanie Wielkiego Jubileuszu 2000. Cieszymy się, że mamy tak łatwy dostęp do źródła łask i miłosierdzia Bożego, jakim jest Odpust Jubileuszowy. Kościół święty, który odpust ustanowił, pomyślał o wszystkich swoich dzieciach i ustanowił również warunki zyskania odpustu, aby każdy mógł skorzystać z tego skarbca Kościoła, na który w dużej mierze składają się cierpienia ludzi chorych, biednych, niedołężnych czy prześladowanych dla wiary.

Nie zmarnujmy więc tego roku łaski, nie zlekceważmy tej szansy wielkiej "amnestii" dla nas, tylko dlatego, że jest nam tak łatwo dostępna. Jako ludzie wolni, ludzie Krucjaty, sami korzystajmy z niej obficie i przybliżając się do Boga w biednym, chorym, uzależnionym pomóżmy także jemu odkryć to nowe źródło miłosierdzia Bożego i skorzystać z niego. Jeśli możesz, pomóż konkretnie biednej rodzinie czy osobie, odmawiając sobie w danym dniu dozwolonej przyjemności, a pieniądze zanieś im lub z góry przeznacz jakiś procent twego zarobku na ten cel.
A może znasz człowieka najbiedniejszego z biednych, tj. człowieka, który latami żyje w nienawiści, niezgodzie i może chciałby być od tego wolnym, ale tak już w swym wnętrzu się uwikłał, że nie znając wyjścia, nie próbuje go już szukać i zamknął dostęp do samego siebie. To jest człowiek najbiedniejszy, bo Bóg odpuszcza tym, którzy innym odpuszczają. Bóg zawsze, w każdym momencie chce mu przebaczyć, jeśli ten tylko okaże miłosierdzie i przebaczenie bliźniemu. Może nie ma nikogo, kto by podsunął mu sposób, w jaki może ten trudny problem rozwiązać. Może masz to być ty, któryś już sam tyle razy uwolniony był od innych więzów. Może wystarczyłoby podsunąć mu myśl, żeby napisał karteczkę lub list, zaczynając tak zwyczajnie, po prostu, np. "Rozpoczął się Rok Jubileuszowy, rok pojednania i darowania nam kary doczesnej za nasze grzechy. Pragnę by Bóg mi przebaczył dlatego proszę Cię o przebaczenie tego, w czym Cię skrzywdziłem i również przebaczam i daruję ci wszystko to, w czym ty mnie skrzywdziłeś i obraziłeś. Jeśli mi przebaczasz, moglibyśmy się spotkać - u mnie lub u Ciebie. Ja w każdym wypadku za wszystko cię przepraszam i przebaczam."
Zobacz, ile dobra może się w tym roku dokonać, ile możemy przyjąć i dać.
Nie zwlekaj, zacznij działać póki "dzień". Bóg ciebie czyni wolnym, pomóż i innym takimi się stawać.

Eleuteria nr 42, kwiecień - czerwiec 2000

początek strony