Ryba (część II) poprzednia strona

ks. Franciszek Blachnicki

Cykl "Nasz znak" stanowi przedruk tekstów z "Niepokalana Zwycięża", opracowanych przez ks. Franciszka Blachnickiego. Zauważmy, że herb Krucjaty Wyzwolenia Człowieka zawiera podobne elementy do herbu Krucjaty Wstrzemięźliwości.


B. WSTRZEMIĘŹLIWOŚĆ

Hasło "przeciw prądowi", które symbolizuje w tarczy Krucjaty ryba płynąca przeciw prądowi, odnosi się nie tylko do zewnętrznego prądu zwyczajów i opinii, któremu trzeba się przeciwstawiać, ale także do wewnętrznego prądu namiętności budzących się w nas.
I wobec tego prądu musimy przybrać postawę oporu, postawę "przeciw prądowi". Nosimy w sobie smutne dziedzictwo grzechu pierworodnego, jesteśmy wewnętrznie rozdwojeni i skłóceni. Budzą się w nas różne pożądania, które nie są poddane rozumowi i naszej wolnej woli. Są one w zasadzie dobre, wynikają z potrzeb życia i natury, ale niestety mają one tendencję do wyłamywania się spod prawa wynikającego z celu, jakiemu mają służyć, stają się one celem, pragną zaspokojenia dla samej przyjemności, nie licząc się z dobrem całego organizmu, całej istoty ludzkiej, której mają służyć. I tak nieopanowane pożądanie pokarmu wyradza się w obżarstwo, potrzeba picia w pijaństwo, instynkt zachowania gatunku w seksualną rozwiązłość, pragnienie dóbr materialnych niezbędnych do rozwoju życia w chciwość, pragnienie doskonałości w pychę i próżność. Biada człowiekowi, który podda się wszystkim pożądaniom i pragnieniom skażonej natury i pozwoli się porwać i nieść przez ich rwący prąd. Prąd ten będzie coraz silniejszy, aż stanie się żywiołem strasznym, który wszystko za sobą porywa i wszystko niszczy. Rozpasana ludzka namiętność doprowadza do kompletnej ruiny ludzką osobowość, ludzkie szczęście i ludzkie życie. Takie jest następstwo grzechu: ponieważ człowiek zbuntował się przeciw Bogu, wszystko w nim zbuntowało się przeciw niemu.
W obecnym stanie naszej natury wstrzemięźliwość staje się wprost koniecznym prawem życia. Wstrzemięźliwość - to stałe dążenie woli do opanowania namiętności i pożądań, do poddania ich kierownictwu rozumnej woli, do utrzymania ich we właściwych granicach. Wstrzemięźliwość to postawa wewnętrznego płynięcia przeciw prądowi!
Namiętności na kształt prądu wypływają z głębin naszej skażonej natury - a wola nasza umocniona łaską staje im naprzeciw, stwarza zaporę, idzie przeciw nim. Jest to walka ducha i ciała, które, jak mówi Apostoł, "pożąda przeciw duchowi" - walka natury skażonej i łaski. W walce tej kształtuje się i hartuje ludzka osobowość, ludzki charakter, w walce tej dojrzewają wartości, które stanowią o pięknie ludzkiej osobowości. Opanowanie niższych popędów przez rozumną wolę jest także istotnym objawem kultury ludzkiej.
Na tle tych rozważań zrozumiemy, dlaczego głoszone dziś hasła wolności użycia i wyżycia się są tak zgubne dla ludzkości, zrozumiemy, jak bardzo potrzeba dzisiejszemu światu wstrzemięźliwości. Zrozumiemy, jakiego ogromnego znaczenia nabiera dziś Krucjata Wstrzemięźliwości, która ma w swoim herbie rybę płynącą przeciw prądowi! Ludzie spod znaku ryby - to ludzie Jutra, to ludzie, którzy znaleźli klucz do ratowania ludzkości od grożącej jej zagłady.
Kościół Katolicki jeden w ciągu wieków nie zatracił świadomości ogromnej wartości wstrzemięźliwości i postu. Do dziś w swej liturgii wielkopostnej ukazuje nam post jako wartość, z którą łączy się ściśle misterium naszego zbawienia. W prefacji wielkopostnej opiewa Kościół tajemnicę postu, przez który Bóg "występki ciała powściąga, ducha podnosi, cnotę daje i nagrodę przez Chrystusa Pana naszego".
W pewne dni Kościół każe nam wstrzymać się od pokarmów mięsnych. Od wieków ludzie w tym dniu spożywali ryby i stąd ryba to symbol postu i wstrzemięźliwości. Członek Krucjaty, który zrozumie tajemnicę ryby, będzie nosił ten znak z szacunkiem i będzie usilnie nad tym pracował, aby jego postawa wewnętrzna mu nie zaprzeczała.

6 lipca 1958 r. "Gość Niedzielny" (dodatek "Niepokalana Zwycięża")

Eleuteria nr 42, kwiecień - czerwiec 2000

początek strony