Od redakcji

W tym roku przypada 40. rocznica brutalnej likwidacji Centrali Krucjaty Wstrzemięźliwości w Katowicach. Od 1957 rozwijała się tam ogólnopolska akcja, łącząca w sobie idee apostolatu trzeźwości i czystości. Zorganizował ją i kierował ks. Franciszek Blachnicki - dziś kandydat na ołtarze. Ówczesne władze państwowe nie mogły zaakceptować faktu, że zaledwie w ciągu trzech lat 100 tysięcy dorosłych (nie licząc Krucjaty dziecięcej i młodzieżowej) podjęło decyzję o całkowitej abstynencji.
Otrzeźwienie w narodzie! Wyzwolenie wielkiej energii ducha. Tego było za wiele!

więcej
Działalność trzeźwościowa ks. Franciszka Blachnickiego
(część II)

Stanisława Orzeł

Krucjata rozwijała się od początku prężnie i wnet stała się ogólnopolskim ruchem odnowy moralnej, zrzeszającym dzieci, młodzież i dorosłych. Została bardzo pozytywnie przyjęta przez Konferencję Episkopatu Polski i poszczególnych biskupów, którzy przysyłali jej swoje błogosławieństwo.

więcej
Jak zlikwidowano Centralę Krucjaty Wstrzemięźliwości
Zyta Kocur
Siedziba CKW w Katowicach znajdowała się w drewnianym baraku w pobliżu Małego Seminarium Duchownego, Kurii Diecezjalnej i Katedry Chrystusa Króla. 29 sierpnia 1960 r. od rana do Seminarium Duchownego zjeżdżali się księża, zaangażowani w akcję Krucjaty Wstrzemięźliwości.
więcej
Nowości wydawnicze

"W trosce o trzeźwość narodu"
Wkrótce ukaże się trzeci tom pracy zbiorowej pod red. Mariana P. Romaniuka zatytułowany W trosce o trzeźwość narodu - sylwetki najwybitniejszych działaczy trzeźwościowych XIX i XX wieku wydany wspólnym wysiłkiem Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Wydawnictwa Michalineum. Słowo wstępne do całej edycji dał Ksiądz Prymas, Kardynał Józef Glemp. W tomie trzecim, poprzedzonym przedmową Biskupa Pacyfika Dydycza, przewidziany jest zarówno biogram, dokonania w zakresie krzewienia trzeźwości jak i większość tekstów trzeźwościowych autorstwa Księdza Franciszka Blachnickiego. Promocja przewidziana jest na wrzesień-październik br.

"Przesłanie nadziei"
Pod auspicjami Zespołu Apostolstwa Trzeźwości przy Konferencji Episkopatu Polski ukaże się jesienią br. drugie już wydanie książki Przesłanie nadziei pod red. ks. Marka Dziewieckiego. Ten bardzo potrzebny Podręcznik duszpasterstwa trzeźwości poprzedzony został słowem Księdza Prymasa, Kardynała Józefa Glempa i Biskupa Antoniego Pacyfika Dydycza i dotrze wkrótce do wszystkich księży w Polsce. Zawierać on będzie następujące działy: 1) Alkohol - jego właściwości i działanie; 2) Człowiek w obliczu alkoholu; 3) Duszpasterstwo trzeźwości; 4) Dokumenty i środowiska trzeźwościowe.


Czas dla Krucjaty
Dorota Seweryn

Sługa Boży, ks. Franciszek Blachnicki, gdy z nim pracowałyśmy, słysząc z naszych ust wypowiedzi podobne do pierwszej czy drugiej grupy osób, mówił: "Nie mów, że nie masz czasu na to czy na tamto. Pan Bóg każdemu człowiekowi sprawiedliwie przydzielił tę samą ilość czasu. Każdy otrzymał 24 godziny na dobę. To tylko od ciebie zależy, na co ten czas przeznaczysz. Ile z tego poświęcisz na pracę dla siebie, dla bliźniego, a ile dla Pana Boga. Wszystko zależy od hierarchii wartości - co uważasz za najważniejsze".

więcej
Ryba
(część III)

ks. Franciszek Blachnicki

Cykl "Nasz znak" stanowi przedruk tekstów z "Niepokalana Zwycięża", opracowanych przez ks. Franciszka Blachnickiego. Zauważmy, że herb Krucjaty Wyzwolenia Człowieka zawiera podobne elementy do herbu Krucjaty Wstrzemięźliwości.

Ryba w herbie Krucjaty wskazuje również na źródło mocy, która potrzebna jest członkowi Krucjaty do stałego płynięcia pod prąd wewnętrznych namiętności i zewnętrznych zwyczajów i opinii. Tym źródłem nadprzyrodzonej mocy jest Chrystus.

więcej
Jak mówić o Krucjacie
Wakacje to czas odpoczynku, rekolekcji i pielgrzymek - czas spotkań z wieloma nowymi ludźmi, który stwarza okazję dawania świadectwa i prowadzenia rozmów o Krucjacie. Być może właśnie w tym czasie zostaniemy poproszeni o podzielenie się swoim świadectwem lub o to, abyśmy powiedzieli coś więcej na temat Krucjaty...
więcej
O Krucjacie na pielgrzymce
Alicja K. z diecezji sosnowieckiej

[...] Dzień przed pielgrzymką dowiedziałam się, że Diakonia Wyzwolenia będzie prowadzić na pielgrzymce pogadanki na temat Krucjaty Wyzwolenia Człowieka połączone ze świadectwami życia. Poproszono mnie o powiedzenie świadectwa, ponieważ mój kolega, który miał to zrobić, nie będzie mógł uczestniczyć w pielgrzymce. [...]

więcej
Przy ognisku!
Katarzyna Owczarek

Ognisko podczas wakacyjnych rekolekcji jest miejscem radości i zabawy, czasem także refleksji i zadumy nad kruchością życia. Dobrze, jeżeli podczas wspólnego pobytu znajdzie się czas na wspólne pobycie przy ciepłym ogniu.

więcej
Wakacyjna polisa trzeźwości dla naszych dzieci

Zasady dla rodziców.
Zasady dla młodzieży.
Zasady dla sprzedawców.
Zasady dla świadków.

więcej
W schronisku dla bezdomnych
Alicja
Rekolekcje o tematyce trzeźwościowej, podejmujące sprawę wolności człowieka i jego zniewoleń, odbywają się co miesiąc w Domu Rekolekcyjnym Dobrego Pasterza w Przemyślu. Prowadzą je księża moderatorzy wraz z diakonią diecezjalną. Jest to zawsze czas otwarcia serca na działanie łaski Bożej poprzez wsłuchiwanie się w treść katechez i dzielenie się swoimi przeżyciami oraz doświadczeniami życiowymi. Wiodącą myślą zawsze jest temat korzystania z wielkiego i cennego daru wolności dziecka Bożego.
więcej
ORDW w Lewoczy
Katarzyna Owczarek
Już po raz drugi na łamach naszego pisma spotykamy się z tematem KWC na Słowacji. W dniach 17-20 czerwca 2000 r. ks. Piotr Kulbacki - moderator Krucjaty w Polsce i Katarzyna Owczarek z Krościenka poprowadzili Oazę Rekolekcyjną Diakonii Wyzwolenia w Lewoczy.
więcej
II Sympozjum KWC
Od Krucjaty Wstrzemięźliwości do Krucjaty Wyzwolenia
W ramach prac Krucjaty pragniemy poddawać systematycznej refleksji jej idee, organizując specjalistyczne sympozja poświęcone tej tematyce. Pierwsze takie sympozjum odbyło się w dwudziestolecie KWC we wrześniu 1999 r. w Niepokalanowie na temat "Krucjata Wyzwolenia Człowieka 1999. Ewangelizacja - Profilaktyka - Pomaganie".
więcej