Ryba
(część III)
poprzednia strona

ks. Franciszek Blachnicki

Cykl "Nasz znak" stanowi przedruk tekstów z "Niepokalana Zwycięża", opracowanych przez ks. Franciszka Blachnickiego. Zauważmy, że herb Krucjaty Wyzwolenia Człowieka zawiera podobne elementy do herbu Krucjaty Wstrzemięźliwości.

C. ŹÓDŁO MOCY

Ryba w herbie Krucjaty wskazuje również na źródło mocy, która potrzebna jest członkowi Krucjaty do stałego płynięcia pod prąd wewnętrznych namiętności i zewnętrznych zwyczajów i opinii. Tym źródłem nadprzyrodzonej mocy jest Chrystus.

W symbolice starochrześcijańskiej ryba oznaczała Chrystusa. Po znaku ryby poznawali się chrześcijanie pomiędzy sobą. W jaki sposób do tego doszło, że ryba stała się symbolem Chrystusa? Pierwsze litery greckich słów: Jezus Chrystus, Boży Syn, Zbawiciel (Jezus Christos Theu Hyjos, Soter), ustawione obok siebie, tworzą słowo "ichthys", co znaczy po grecku ryba. Stąd ryba oznacza Chrystusa.
Chrystus pełen mocy zwycięża szatana, świat i grzech. Chrześcijanin zaś otrzymuje tę moc od Chrystusa. Przez Chrzest i Komunię świętą zostaje on wszczepiony w Chrystusa, jednoczy się z Nim, przemienia się w Niego. Z chwilą, kiedy chrześcijanin zostaje wszczepiony w Chrystusa, albo z chwilą, kiedy Chrystus jakby wchodzi w niego i bierze go w Swoje władanie - budzi się w nim nowe, Boże życie, życie, które nie jest z tego świata, które sprzeciwia się temu światu. Stąd w duszy chrześcijanina powstaje stan napięcia i walki ze skażoną naturą i jej namiętnościami, stąd powstaje stan napięcia i walki pomiędzy chrześcijaninem a światem.
Chrześcijanin musi przez całe swoje życie iść przeciw prądowi skażenia, zepsucia i grzechu. W tej nieustannej walce zaś będzie silny i będzie zwyciężał - gdy będzie w nim i przez niego walczył Chrystus, gdy z tym Chrystusem będzie się często jednoczył w Komunii świętej. Oto jest pełna wymowa tajemnego znaku ryby w herbie Krucjaty Wstrzemięźliwości.
Przypomina on członkom Krucjaty, iż powinni oni jak najczęściej iść do źródła mocy - Komunii świętej i wtedy zwycięsko stawią czoło wszelkim przeciwnym prądom.

24 sierpnia 1958 r. "Gość Niedzielny"
(dodatek "Niepokalana Zwycięża")

Eleuteria nr 43, lipiec - wrzesień 2000

początek strony