II Sympozjum Krucjaty Wyzwolenia Człowieka
Od Krucjaty Wstrzemięźliwości do Krucjaty Wyzwolenia
Krościenko na Dunajcem, 20-21 października 2000r.
poprzednia strona

W ramach prac Krucjaty pragniemy poddawać systematycznej refleksji jej idee, organizując specjalistyczne sympozja poświęcone tej tematyce. Pierwsze takie sympozjum odbyło się w dwudziestolecie KWC we wrześniu 1999 r. w Niepokalanowie na temat "Krucjata Wyzwolenia Człowieka 1999. Ewangelizacja - Profilaktyka - Pomaganie". Wykłady prowadzili specjaliści z interesujących nas dziedzin (por. "Eleuteria" Nr 40). Zostało ono bardzo pozytywnie przyjęte przez uczestników i dla wielu stało się źródłem inspiracji. W tym roku, w 40. rocznicę likwidacji Centrali Wstrzemięźliwości, chcemy podjąć temat prac Sługi Bożego Franciszka Blachnickiego nad przywracaniem trzeźwości w Polsce. Zapraszamy na II Sympozjum KWC pod hasłem "Od Krucjaty Wstrzemięźliwości do Krucjaty Wyzwolenia Człowieka". Odbędzie się ono przy grobie Sługi Bożego w Krościenku nad Dunajcem w dniach 20-22 października 2000 roku.

Tematy wykładów będą obejmować następujące zagadnienia:

  • Działalność ks. Franciszka Blachnickiego na tle śląskich tradycji trzeźwościowych - Marian Dąbrowski, historyk, sekretarz Zarządu Miasta Ruda Śląska, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  • Likwidacja Centrali Krucjaty Wstrzemięźliwości. Przyczyny i skutki - Andrzej Grajewski, historyk badający życie ks. Franciszka Blachnickiego, przewodniczący kolegium IPN,
  • Czy KWC jest kontynuacją KW? - ks. Piotr Kulbacki, moderator KWC,
  • Obyczaje bezalkoholowe w KW i KWC (społeczne, rodzinne, religijne),
  • Rola indywidualnej decyzji w rozwoju osoby ludzkiej ku wolności - Krzysztof Wojcieszek, filozof, biolog, ekspert w dziedzinie rozwiązywania problemów alkoholowych,
  • Działalność Ks. Franciszka Blachnickiego i Krucjaty Wstrzemięźliwości jako źródło inspiracji dla Ośrodka Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczymiu - O. Damian Zawitkowski OFMCap.,
  • Perspektywy rozwoju Krucjaty Wyzwolenia Człowieka po zjednoczeniu z Unią Europejską - Krzysztof Wojcieszek.

Rozpoczęcie Sympozjum - w piątek 20 października 2000 r. o godz. 16, a zakończenie - w sobotę, 21 października o godz. 18. W niedzielę jest planowany dodatkowy program rekreacyjny w górach. Dzięki dotacji PARPA pokryte są koszty organizacji Sympozjum, zaś koszty noclegów i posiłków pokrywają uczestnicy. Informacje i karty zgłoszenia udziału można otrzymać w Stanicy KWC Nr 1:

Stanica Krucjaty Wyzwolenia Człowieka Nr 1
ul. Ks. F. Blachnickiego 2, 34-450 Krościenko nad Dunajcem, tel. (0-18) 262 32 35
e-mail: eleuteria@oaza.org.pl

Eleuteria nr 43, lipiec - wrzesień 2000

początek strony