Wakacyjna polisa trzeźwości dla naszych dzieci poprzednia strona

Zasady dla rodziców

 • Ustal z dzieckiem jasne zasady dotyczące używania alkoholu: Nie zgadzam się żebyś pił! Nie pij nawet piwa. Powiedz dziecku jakie będą konsekwencje złamania tych zasad.
 • Wytłumacz dziecku, jakie jest ryzyko związane z piciem alkoholu. Powiedz o następstwach psychicznych i fizycznych.
 • Porozmawiaj z dzieckiem, jak ma sobie radzić z presją rówieśników namawiających do picia alkoholu, podsuń mu kilka "grepsów" na skuteczne odmawianie, np.: Nie muszę podkręcać się alkoholem; W mojej rodzinie cały zapas alkoholu wypiły poprzednie pokolenia.
 • Bądź dobrym przykładem. Nie pokazuj dziecku, że najlepsza zabawa to picie alkoholu.
 • Nie wahaj się powiedzieć wychowawcom na obozie/kolonii: Nie życzę sobie, by moje dziecko piło lub paliło - masz do tego prawo. TO TWOJE DZIECKO.
 • Porozmawiaj z rodzicami innych dzieci. Ustalcie "wspólny front".

Pierwszym miejscem, gdzie zaczyna się proces wychowawczy młodego człowieka, jest dom rodzinny. Każde dziecko ma naturalne i niezbywalne prawo do posiadania własnej rodziny, rodziców i rodzeństwa, wśród których rozpoznaje, iż jest osobą potrzebującą uczucia miłości i że tym uczuciem może obdarzać samo innych. Ponieważ rodzice dają życie swoim dzieciom, dlatego przysługuje im prawo do tego, by byli uznani za pierwszych i głównych ich wychowawców. Oni też mają obowiązek stworzenia takiej atmosfery rodzinnej, przepojonej miłością i szacunkiem dla Boga, która sprzyjałaby osobistemu i społecznemu wychowaniu dzieci.
Rodzina nie może pozostawać sama w tym odpowiedzialnym obowiązku wychowania. Potrzebuje pomocy i oczekuje jej ze strony Kościoła i państwa. Chodzi tu nie o wyręczanie rodziny w jej obowiązkach, ale o harmonijne zjednoczenie wszystkich w tym wielkim zadaniu.
Jan Paweł II do rodziców
(Łowicz 1999)


Zasady dla młodzieży

 • Alkohol oszukuje, daje tylko złudzenie dorosłości.
 • Alkohol kradnie wolność - pijąc, pozwalasz substancji chemicznej i biznesowi alkoholowemu sobą manipulować.
 • Alkohol psuje przyjaźń i niszczy miłość. Bliskość, którą stwarza, jest fałszywa i pozorna.
 • Alkohol otępia - nie ryzykuj utraty smaku życia.
 • Masz prawo odmawiać, kiedy Cię częstują alkoholem. Nie poddawaj się presji głupszych od siebie. Nie wstydź się, że jesteś mądrzejszy.

Wszystkim nam zależy na waszej przyszłości, abyście dobrze przygotowali się do zadań, jakie na was oczekują. Nie lękajcie się wejść na drogę waszego powołania, nie lękajcie się szukać prawdy o sobie i otaczającym was świecie. Tak bardzo bym chciał, abyście wszyscy mieli w waszych domach atmosferę prawdziwej miłości. Bóg dał wam rodziców i za ten wielki dar winniście Panu Bogu często dziękować. Szanujcie i miłujcie waszych rodziców.
Jan Paweł II do młodzieży
(Łowicz 1999)


Zasady dla sprzedawców

 • Nie lekceważ i nie łam prawa III Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Polskie prawo zakazuje sprzedaży napojów alkoholowych osobom poniżej 18. roku życia, a sankcją za łamanie tego zakazu jest utrata zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kara grzywny.
 • Młodzież pijąca piwo, wino czy wódkę jest narażona na konflikt z prawem, może dokonać lub paść ofiarą aktów przemocy i wypadków - ze śmiercią włącznie.
 • Sprzedając dziecku alkohol, jesteś współodpowiedzialny za skutki nietrzeźwości.
 • Wśród ofiar pijanych przestępców możesz znaleźć się Ty sam, Twoje dzieci, Twoi bliscy.
 • Nie usypiaj swego sumienia - jesteś jednocześnie i biznesmenem, i obywatelem, i rodzicem.

Zasady dla świadków

 • Nie bądź obojętnym świadkiem.
 • Reaguj, gdy widzisz, że sprzedawca podaje alkohol nastolatkowi, nie obawiaj się zwrócić uwagę, że jest to szkodliwe, nieetyczne i nielegalne.
 • Pamiętaj, że administracja gminy i policja są zobowiązane do kontroli i interwencji w sprawie sprzedaży alkoholu nieletnim.
 • Gdy widzisz, że piją dzieci przebywające na zorganizowanym wypoczynku, skontaktuj się z ich opiekunem.
 • Pamiętaj, że może kiedyś ktoś inny ochroni Twoje dziecko.

Tekst z: Wakacyjna polisa trzeźwości dla naszych dzieci, PARPA 1999.

Eleuteria nr 43, lipiec - wrzesień 2000

początek strony