Drodzy Czytelnicy! poprzednia strona

Ks. Piotr Kulbacki

Wielki Jubileusz Roku 2000 dobiega końca. Ale przecież to... początek trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa. Wszyscy zostaliśmy zaproszeni do uroczystej celebracji dwu tysięcy lat Tajemnicy Wcielenia. Był to niezwykły czas łaski, czas, w którym każdy człowiek został wezwany do refleksji nad niepojętą i nieogarnioną Miłością Boga.
Wielki Jubileusz stał się błogosławionym czasem duchowego odrodzenia poprzez doświadczenie osobistego spotkania z Chrystusem. Był czasem ożywienia wiary i świadczenia o Chrystusie Zbawicielu. Bóg poprzez znaki towarzyszące Wielkiemu Jubileuszowi - otwarcie drzwi świętych, odpust, oczyszczenie pamięci, przebaczenie, pielgrzymowanie - podejmowane z prorockim rozeznaniem przynagleń czasu przez Jana Pawła II, wiele zmienił w klimacie życia całego świata. Gdy zmniejszają się odległości między ludźmi (nie tylko w wymiarze fizycznym, ale i duchowym), uświadamiamy sobie, jak bardzo jednoczącej się Europie potrzeba przesłania "Ewangelii Wyzwolenia".
Dla Krucjaty Dar Wielkiego Jubileuszu, inspirowanego nauczaniem i gestami Jana Pawła II, to przede wszystkim większa gorliwość w naszej posłudze. To tysiące modlitw w intencjach trudnych problemów społecznych, to tysiące znaków objawiających styl życia człowieka wolnego i wyzwalającego innych, to modlitwy za wstawiennictwem Sługi Bożego ks. F. Blachnickiego i pielgrzymki do jego grobu przeniesionego do Krościenka 1 kwietnia br. To także promocja III tomu książki pt. "W trosce o trzeźwość narodu - sylwetki najwybitniejszych działaczy trzeźwościowych XIX i XX wieku", która odbyła się z udziałem Prymasa Polski Ks. Kard. Józefa Glempa w Sejmie, pod patronatem jego marszałka, 7 grudnia, w Wigilię Uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP. Książka jest poświęcona m.in. założycielowi Krucjaty i zawiera wybór jego tekstów.
Niech wspólnota członków Krucjaty obdarowana łaskami Roku Jubileuszowego wejdzie w Trzecie Tysiąclecie z Księgą Pisma Świętego, a przyjmując Boże Słowo z wiarą i odwagą, wyznaje wolnym sercem: "Jezus Chrystus, wczoraj i dziś, ten sam także na wieki" (Hbr 13,8).

Eleuteria nr 44, październik - grudzień 2000

początek strony