Nadzieja drogą ku wolności poprzednia strona

W dniu 27 czerwca br. na PAT w Krakowie ks. Jan Mikulski, Moderator Diecezjalny Ruchu Światło-Życie w Tarnowie, obronił rozprawę doktorską pt. "Teologia wyzwolenia człowieka w ujęciu ks. Franciszka Blachnickiego".
Na początku swojej pracy autor ukazał rzeczywistość wyzwolenia człowieka na przykładzie konkretnego doświadczenia, jakie miało miejsce w życiu założyciela Ruchu Światło-Życie, księdza Franciszka Blachnickiego. Kolejnym zagadnieniem, jakie podejmuje ks. Mikulski, jest formacja ku wyzwoleniu, przedstawiona według klucza czterech zasadniczych pojęć, na których opiera się program podstawowej formacji oazowej: Światło-Życie, nowy człowiek, nowa wspólnota i nowa kultura. Autor przestawił też dzieło Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem źródeł, z których to dzieło wyrosło, oraz wskazaniem płaszczyzn służby na rzecz wyzwolenia, jak również środków i sposobów właściwych dla tego rodzaju posługi. W kolejnej części możemy zapoznać się z aspektem społeczno-politycznym wyzwolenia, najmocniej ukazanym w pismach ks. Blachnickiego z okresu lat osiemdziesiątych. Ks. Mikulski pokazał najpierw społeczno-polityczne uwarunkowania działalności wyzwoleńczej, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji zniewolenia narodu polskiego przez system totalitarny, którego najbardziej spektakularnym znakiem był okres stanu wojennego. Następnie przedstawił program wyzwolenia pod nazwą "suwerenność wewnętrzna", ukazujący wyjście z sytuacji zniewolenia zewnętrznego, w jakiej znalazła się Polska. Wreszcie została podjęta próba ukazania programu wyzwolenia na drodze realizowania cnoty nadziei. Program ten to w głównej mierze zasady, na które zwrócił uwagę Jan Paweł II w swoim nauczaniu podczas drugiej pielgrzymki do Polski.

Na zakończenie autor podjął próbę przybliżenia fundamentalnej zasady teologii wyzwolenia człowieka, sformułowanej przez ks. Blachnickiego. Zgodnie z tą zasadą, wszelką działalność na rzecz wyzwolenia należy widzieć jako kontynuację misji zbawczej Chrystusa. W pracy zostało też uzasadnione często powtarzane przez ks. Franciszka twierdzenie, że to wolność wewnętrzna prowadzi do wyzwolenia społecznego, a nie odwrotnie. Przedstawiona przez ks. Mikulskiego teologia wyzwolenia człowieka jest bardzo mocno związana z soborową wizją Kościoła jako wspólnoty. To głównie dzięki niej rozważania ks. Blachnickiego na temat wolności i wyzwolenia człowieka nie są tylko teoretyczną doktryną, ale prawdziwą pedagogią nowego człowieka, stanowiącą trzon w procesie wyzwolenia pojedynczych osób i całych narodów.
Pragnących zapoznać się z tekstem pracy informujemy, że ukaże się ona drukiem w wydawnictwie Biblos (Tarnów) pod koniec bieżącego roku pod tytułem: "Polska Teologia Wyzwolenia" (red.).

Eleuteria nr 44, październik - grudzień 2000

początek strony