Niepokalanów - całkowite zawierzenie Maryi poprzednia strona

Bogumiła,
Diecezja Sandomierska

Jubileuszowa XX Pielgrzymka Krucjaty Wyzwolenia Człowieka odbyła się w dniach 9-10 września 2000 r. pod hasłem "Ewangelia Wyzwolenia". Do Niepokalanowa, miejsca gdzie ks. Franciszek Blachnicki uczył się całkowitego zawierzenia Maryi, przybyło około 600 osób z 29 diecezji w Polsce oraz grupa ze Słowacji. Duch modlitwy i piękna pogoda umożliwiły przeżycie pielgrzymki w radosnej, rodzinnej atmosferze. Jednym z piękniejszych punktów programu była nocna adoracja. Czuwanie wspaniale przygotowała wspólnota z Dębicy. Pielgrzymka odbyła się kilka dni po 40 rocznicy likwidacji Krucjaty Wstrzemięźliwości - prekursorki KWC...

Jublieuszowa Pielgrzymka Krucjaty do Niepokalanowa była wspaniałym wydarzeniem kończącym moje tegoroczne wakacje. Najpierw uczestniczyłam w rekolekcjach oazowych, później w Jubileuszowej Pielgrzymce Młodych do Rzymu, a na koniec nastąpił ten bardzo ważny akcent w życiu człowieka Krucjaty. Zrozumiałam, że Bóg zaplanował mi wakacje "pod swoim znakiem", że dał mi czas, abym mogła przybliżyć się do Niego i wzrastać w świętości.
XX Pielgrzymka Krucjaty Wyzwolenia Człowieka umocniła mnie na drodze, którą wskazuje mi Pan i Zbawiciel. Od trzech lat jestem członkiem Krucjaty, ale jeszcze nigdy nie brałam udziału w spotkaniu poświęconemu wyłącznie temu Dziełu. To wydarzenie zmusiło mnie do refleksji nad tym, jakim ja jestem członkiem Krucjaty. Czy nie zapominam czasem o tym, że zawsze powinnam walczyć ze swoimi zniewoleniami? Nie mówię o tych głównych zniewoleniach, jakimi są alkohol, papierosy, narkotyki, ale mówię o takich codziennych, małych sprawach, które ograniczają moją wolność - jak np. telewizja, lenistwo. Zrozumiałam, że nie mogę poprzestać na tym, co już osiągnęłam, ale powinnam iść cały czas do przodu, ponieważ - stojąc w miejscu - cofam się. Dużym przeżyciem dla mnie były świadectwa podczas drogi krzyżowej. Członkowie Krucjaty opowiadali o swojej drodze do abstynencji i o trwaniu w Krucjacie. Wypowiadały się też osoby żyjące w rodzinach z problemem alkoholowym. Słowa, które wypowiedziano, mogły umocnić w trwaniu w Krucjacie każdego jej członka, ale też zachęcić innych do włączenia się do niej.

Na zakończenie pielgrzymki uczestniczyliśmy we Mszy świętej, której przewodniczył ks. Henryk Bolczyk. Przypomniał, że podstawą wyzwolenia jest wiara. Zapewnił, że Chrystus traktuje każdego indywidualnie, dlatego Jemu musimy polecić nasze zobowiązania, trudności, pracę nad sobą. Podczas procesji z darami nowi członkowie Krucjaty złożyli deklaracje. Dziękujemy Panu za nich i prosimy o dar wytrwania w Krucjacie dla wszystkich jej członków. Chwała Panu!
Bogumiła, Diecezja Sandomierska

Eleuteria nr 44, październik - grudzień 2000

początek strony