Katowicki ośrodek Krucjaty Wyzwolenia Człowieka poprzednia strona

Informacje i zgłoszenia:
Ośrodek Profilaktyczno-Szkoleniowy im. ks. Franciszka Blachnickiego
40-527 Katowice, ul. Gawronów 20
tel. (0-32) 205 39 22, tel. 0-604 26 38 79,
e-mail: Osrodek-KWC@katowice.oaza.org.pl

Kursy, warsztaty, szkolenia...

 • Kurs Tańca - Światowy Program Taneczny
  5-6 I 2001
 • Kurs wodzirejów zabaw i wesel bezalkoholowych
  11-13 V 2001
 • Warsztaty wodzirejów zabaw bezalkoholowych
  27-30 VIII 2001
 • Kurs komunikacji interpersonalnej
  1-3 V, 8-9 V 2001
 • Zabawa metodą w profilaktyce
  20-22 IV 2001
 • W poszukiwaniu Najważniejszego (prezentacja ciekawych metod aktywizujących)
  30 III - 1 IV 2001
 • Debata
  23-24 III 2001

Szkolenie przygotowujące do prowadzenia programu profilaktycznego w gimnazjach i szkołach średnich, jest także dobrym narzędziem pracy podczas rekolekcji oazowych i innych spotkań. Podczas szkolenia zostaną przedstawione teoretyczne podstawy działań profilaktycznych oraz scenariusz programu profilaktycznego.

Rekolekcje...

 • "Obym poznał siebie, obym poznał Ciebie, Panie" (rekolekcje ewangelizacyjne)
  19-21 I, 16-18 II, 16-18 III, 6-8 IV, 8-10 VI 2001
 • Wiara, nadzieja, miłość - fundamentem pomagania
  25-27 V 2001

Informacje o kosztach organizowanych kursów, warsztatów i rekolekcji oraz zgłoszenia - we wtorki i środy w godzinach 17:00-20:00 oraz czwartki i piątki w godzinach 9:00-11:00.

Eleuteria nr 44, październik - grudzień 2000

początek strony