80 rocznica urodzin
Ks. Franciszka Blachnickiego
(24.03.1921-24.03.2001)

Drodzy Czytelnicy!
ks. Piotr Kulbacki
i cała redakcja

Ojciec Święty podkreśla, że "potrzebna jest dziś nowa wyobraźnia miłosierdzia, której przejawem będzie nie tyle i nie tylko skuteczność pomocy, ale zdolność bycia bliźnim dla cierpiącego człowieka, solidaryzowania się z nim, tak, aby gest pomocy nie był odczuwany jako poniżająca jałmużna, ale jako świadectwo braterskiej wspólnoty dóbr" (NMI 50). Czyż nie jest to krucjatowy program solidarnego stawania przy drugim człowieku, wyrażony dobitnie w geście podanych dłoni na znaku Diakonii Wyzwolenia?

więcej
Nadzieja dla Europy
Krzysztof Wojcieszek
Niepokój rządów państw europejskich
Perspektywy młodych Europejczyków
Bożek wolnego rynku
Polska ante portas Unii!
Może od was przyjdzie nadzieja!
więcej
Krucjata na emigracji - TAK czy NIE?
Robert Żurek (Berlin)

[...] ośmielam się twierdzić, że wewnętrzne zniewolenia stały się jednym z największych problemów ludzkości. To one mogą być jedną z głównych przyczyn upadku zachodniej cywilizacji. W związku z tym Krucjata Wyzwolenia Człowieka jest potrzebna nie tylko Polsce, ale i innym krajom i narodom, zwłaszcza na Zachodzie.

więcej
Dobra zabawa jest w cenie!
Katarzyna Owczarek
W co się bawić? To pytanie czasem nie daje mi spokoju. W co się bawić? Czy dziś jeszcze ktoś chce się bawić? Oczywiście!!! Okazuje się, że jest bardzo dużo ludzi na świecie, którzy chcą się bawić...
[...] jak bardzo potrzebna jest zabawa młodzieży, która na hasło wodzireja natychmiast rusza w tany.
więcej
Sylwester na Kopiej Górce

Przygotowania do balu trwały niedługo i zaowocowały skromną, ale kolorową dekoracją.

więcej
W Asyżu poczułem się poniżony
Piotr

Kiedy odpowiedziałem, że jestem Polakiem, zaprowadził mnie na półkę gęsto obstawioną wysokoprocentowymi trunkami. Poczułem się poniżony i zrobiło mi się potwornie głupio.

więcej
Bóg daje łaskę członkom Krucjaty
Elżbieta

Krucjatę Wyzwolenia Człowieka podpisałam 10 lat temu. Miałam wtedy 18 lat. Moim głównym motywem było pragnienie otrzymania od Pana Boga męża, który nie będzie pił alkoholu.

więcej
Owoce Krucjaty w moim życiu
Anna
Dzięki modlitwie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka dokonała się przemiana mojego serca - doświadczałam łaski otwarcia się na drugiego człowieka poprzez pragnienie niesienia pomocy innym.
więcej
Konferencja w Sztokholmie

22 lutego 2001 roku w Sztokholmie na spotkaniu 40 ministrów zdrowia z całej Europy Dyrektor Generalny Światowej Organizacji Zdrowia ostrzegał:

  • Co czwarty młody Europejczyk w wieku 15?29 lat umiera z powodów związanych z piciem alkoholu. W Europie Wschodniej alkohol jest sprawcą nawet co trzeciego zgonu młodych osób! W 1999 roku alkohol zabił 55 tysięcy młodych Europejczyków.
  • W krajach, w których przestrzegany jest całkowity zakaz reklamy, spożycie alkoholu jest o 16% niższe, a liczba wypadków drogowych jest mniejsza nawet o 23%.
  • Badania potwierdzają: zwiększenie o 5 minut dziennie reklamy alkoholu w telewizji powoduje, że młody konsument codziennie wypija 5 gramów czystego alkoholu więcej.

(www.parpa.pl)


Misterium znaków KWC
opr. ks. Tomasz Opaliński

Wielu czytelników zwraca się do nas z prośbą, aby na łamach "Eleuterii" zamieszczać wzory nabożeństw Krucjaty, celem wykorzystania ich w swoich środowiskach. Poniżej zamieszczamy nabożeństwo "Misterium znaków KWC", które odbyło się podczas XX Pielgrzymki KWC. Zachęcamy, aby poniższe teksty wykorzystać także do indywidualnej medytacji, sięgając do źródeł i do śpiewników.

więcej
Gorąca linia
Dorota Seweryn

W Wigilię Bożego Narodzenia otrzymaliśmy list od Pani Jutty z Gdyni, w którym między innymi czytamy...

Z radością informuję, że założyłyśmy, na razie czteroosobową grupę modlitewną przy naszym kręgu. Spotykamy się raz w tygodniu i modlimy przede wszystkim o pomyślny rozwój, owocne działanie całego Ruchu Światło-Życie i Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, za wszystkich członków i za diakonię stałą z Krościenka oraz we wszystkich zleconych nam intencjach. Założyłyśmy gorącą linię telefoniczną - w nagłych potrzebach modlimy się natychmiast.

więcej

Polska Deklaracja w Sprawie Młodzieży i Alkoholu
Uchwała Sejmu RP z 18 lutego 2000 r. związana jest z określeniem zasad etycznych oraz kierunków profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych młodzieży. Cieszymy się, że zasady te są zbieżne z programem KWC!
więcej
Modlitwa do Niepokalanej Jutrzenki Wolności
Ks. Franciszek Blachnicki
MARYJO! Niepokalana Jutrzenko Wolności, Jasnogórska Pani, przy której my, Polacy, zawsze byliśmy wolni.

Ty jesteś Źródłem Światła i Życia dla nas - ponieważ jako pierwsza z ludzi przyjęłaś ŚWIATŁOŚĆ ŚWIATA JEZUSA i poszłaś na NIM oddając MU w posłuszeństwie i miłości całe swoje życie, aż po krzyż.

Ty widzisz moją niewolę, która polega na tym, że często panuje we mnie ciemność błędu, niewiedzy, ułudy własnej wyobraźni i że żyję jeszcze dla siebie, opanowany pychą i miłością własną.

Wyzwól mnie, upraszając mi łaskę zanurzenia się wraz z Tobą w jedynym Świetle, jakim jest Jezus, który wie kim jestem, czego chce ode mnie Ojciec i co jest dla mnie dobre.

Wyzwól mnie, upraszając moc do zwyciężania egoizmu w przyjmowaniu krzyża i do życia dla Światła, dla Boga i braci przez bezinteresowną służbę i miłość.

Spraw, aby w moim wnętrzu zajaśniało światło i wytrysnęło źródło życia. Pomóż mi poznać Prawdę, która mnie wyzwoli i pójść za Jezusem, abym nie chodził w ciemności, ale miał ŚWIATŁO ŻYCIA. Amen.


Ze wspomnień o Słudze Bożym
Ks. Franciszku Blachnickim

Zofia i Eugeniusz Bednarzowie

Osobowość Księdza Franciszka wywarła na nas ogromny wpływ i zadecydowała o naszym zaangażowaniu się w Ruchu Światło-Życie, który stał się dla nas nową drogą. Późniejsze, osobiste kontakty z Ojcem Franciszkiem ugruntowały to nasze zafascynowanie Nim od początku. Jego wypowiedzi podczas homilii i różnych spotkań trafiały w sedno naszych problemów i pytań, na które od dawna nie mieliśmy odpowiedzi. Ciągle żywe są w nas Jego słowa głoszone z wielką mocą, np. "Bóg miłuje ciebie...", "Prawda was wyzwoli", "Posiadać siebie w dawaniu siebie". Moc Jego słów przełamywała nasze opory i wątpliwości, a rozbudzała pragnienie służenia Bogu i ludziom.

Słuchając wypowiedzi Ks. Franciszka i realizując Jego wskazania, wyzwoliliśmy się z wielu lęków i zniewoleń. Przyystąpiliśmy do stworzonej przez Niego Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, uświadamiając sobie, że alkoholizm jest jedną z największych tragedii naszego Narodu. Trwanie w KWC dało nam nie tylko możliwość pomocy ludziom, ale również radość z poczucia bycia wolnym. (...)

Ks. Franciszek jest dla nas przykładem "gwałtownika Bożego", któremu światło słowa Bożego wytyczało drogę, a działania nie krępował lęk przed "wielkimi" tego świata...

(przedruk z "Odważny wiarą", Światło-Życie, Lublin 1992)