Drodzy Czytelnicy poprzednia strona

ks. Piotr

Z radością przekazujemy do Waszych rąk już 47 numer "Eleuterii". Trzeci kwartał roku 2001 obfitował nie tylko w liczne spotkania Krucjaty podczas wakacyjnych rekolekcji. Cieszyło nas podczas tych spotkań, gdy na stawiane przez ich uczestników pytania spontanicznie umieli poprawnie odpowiadać animatorzy, którzy korzystają z lektury "Eleuterii". Ostatnie miesiące to także XXI Pielgrzymka Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Już nie powinniśmy nazywać tej pielgrzymki "krajową", bowiem od kilku lat uczestniczą w niej delegacje Krucjaty z innych krajów.

Wydarzenia z 11 września br. stawiają przed nami pytanie: jak szerzyć Ewangelię wyzwolenia, bo tylko miłość jest zdolna pokonać ludzką nienawiść, tylko miłość jest zdolna pokonać poczucie krzywdy. To zadanie Krucjaty: głosić miłość największą, objawioną na Krzyżu. Jak Maryja stanąć pod Krzyżem! Przykład odpowiedzi dała nam Diakonia Wyzwolenia diecezji bielsko-żywieckiej (s. 21).

We wrześniu 2001 roku miało miejsce bardzo ważne dla Krucjaty Wyzwolenia Człowieka wydarzenie - poświęcenie Kościoła pw. Matki Kościoła - Niepokalanej Jutrzenki Wolności. Kościoła - Wotum Krucjaty wybudowanego zgodnie z pragnieniem Założyciela Krucjaty jako dziękczynienie za dar wyzwolenia narodu z niewoli alkoholizmu. Przypomina nam o tym artykuł ks. Franciszka Blachnickiego pt. "Kamień i Księga", który był zamieszczony w "Eleuterii" nr 1. Można oczywiście pytać, czy już się to dokonało? Tak, widzimy wielkie owoce Krucjaty, zaś w wierze już widzimy pełne zwycięstwo Niepokalnej! Więcej miejsca temu wydarzeniu poświęcimy w następnym numerze "Eleuterii", natomiast okładka bieżącego numeru już wprowadza nas w historyczne tło tej inicjatywy. Kościół w Piekarach Śląskich także stanowił wotum wdzięczności za uratowanie Śląska od XIX wiecznego alkoholizmu. Dlatego też prezentujemy osobę ks. Jana Ficka - wybitnego działacza trzeźwościowego epoki rozbiorowej.

Jak zwykle w numerze liczne świadectwa oraz zapiski z dyskusji redakcyjnej dotyczącej problemu zgłaszanego przez młodych ludzi, którzy są proszeni przez rodziców o zakup alkoholu.

Bieżący numer "Eleuterii" zawiera pierwszą część tekstu dra Krzysztofa Wojcieszka "Przywrócić nadzieję w rodzinie". Jest to zapis wystąpienia sprzed kilku lat podczas pielgrzymki KWC, odbywającej się pod takim właśnie hasłem. Tekst ten jest znakomitym wprowadzeniem do problemów alkoholowych występujących w rodzinie.

Zachęcamy jak zwykle do modlitwy w intencjach Krucjaty i przysyłania listów do redakcji - zarówno zawierających świadectwa, jak i opisy prac Krucjaty w Waszym środowisku, a także propozycje tematów do artykułów.

Niepokalana zwycięża - ogłaszajmy z odwagą jej zwycięstwo!

Eleuteria nr 47, lipiec - wrzesień 2001

początek strony