Kamień i Księga poprzednia strona

ks. Franciszek Blachnicki

Z powstaniem Krucjaty związane są dwa symbole, które są dla nas drogą pamiątką. Gdy w Krościenku gromadzą się członkowie Krucjaty, towarzyszą im zawsze, łączą ich i przypominają zobowiązania. Są one także znakiem jedności z Ojcem Świętym - Janem Pawłem II.

Pierwszy symbol to Księga Czynów Wyzwolenia. Do niej Ojciec Święty Jan Paweł II wpisał swoje błogosławieństwo dla dzieła Krucjaty. Uczynił to w dniu 7 VI 1979 r. w Oświęcimiu, po samotnej modlitwie w celi bł. Maksymiliana Kolbego i po Mszy świętej odprawionej w otoczeniu kapłanów - byłych więźniów obozów koncentracyjnych.

Na pewno nie był to przypadek, że w tej gorączkowej atmosferze związanej z pobytem Papieża w Polsce, w dniach wzmożonej pracy organizacyjnej w Centrum Światło-Życie w przedziwny sposób udało się - dosłownie w ostatnich godzinach przed spotkaniem w Nowym Targu - dotrzeć do Papieża z tą księgą. Dało się położyć ją w zakrystii, gdzie Papież miał się ubierać do Mszy świętej, a kiedy po wylądowaniu helikoptera Ojciec Święty szedł śród szpaleru kapłanów, udało się Ks. F. Blachnickiemu zamienić z nim kilka słów: "Ojcze Święty, księga leży w zakrystii. Bardzo proszę o wpisanie błogosławieństwa dla Krucjaty Wyzwolenia Człowieka". Ksiądz kapelan Dziwisz oponował: "Nie będzie czasu", ale po Mszy świętej zameldował: "Błogosławieństwo wpisane". Następnego dnia na lotnisku w Nowym Targu tę samą księgę przyniesiono Papieżowi w czasie procesji z darami. Przedstawiciele Ruchu Światło-Życie, klęcząc przed Ojcem Świętym, prosili: "Ojcze Święty, pobłogosław Krucjatę Wyzwolenia Człowieka. To nasz dar dla Ciebie". Jan Paweł II bardzo wzruszony, podziękował im, położył obie ręce na otwartej Księdze i jeszcze raz serdecznie pobłogosławił ją oraz tych wszystkich, których imiona były do niej wpisane, a także tych, których imiona w przyszłości w niej się znajdą.

Księga Czynów Wyzwolenia jako jedyna dotąd księga członków Krucjaty znajduje się w Stanicy nr 1 w Krościenku. Do niej wpisywani są wszyscy, zgłaszający się w Krościenku członkowie Krucjaty. Obecnie (6 XI 1980) jest ich 6670. Liczba ta stale wzrasta.

Drugim symbolem, również dla nas drogim, jest kamień węgielny, wyjęty z fundamentów katedry na Wawelu, a więc od grobu

św. Stanisława. Widnieją na nim wyryte dwie daty: rok śmierci św. Stanisława (MLXXIX) i rok jubileuszu (dziewięćsetlecia jego męczeństwa - 1979). Ten kamień także pobłogosławił Ojciec Święty w Nowym Targu (8 VI 1979) jako kamień węgielny pod budowę kościoła ku czci Niepokalanej Matki Kościoła. Kościół ma być kiedyś wybudowany jako wotum wdzięczności za uratowanie naszego narodu od grożącej mu obecnie zguby, głównie z powodu alkoholizmu.

Kamień ten jest wyrazem naszej wiary i zaufania, że Maryja nas ocali, a my zbudujemy Jej kościół. Nie wiemy jeszcze, gdzie i kiedy go wzniesiemy. Najpierw musimy przez Nią zwyciężyć. Potem na tym poświęconym przez papieża kamieniu węgielnym zbudujemy kościół - wotum wdzięczności. Ta wiara powinna nam, członkom Krucjaty, towarzyszyć. Nie sami, nie własną siłą chcemy zwyciężać. To Chrystus ma zwyciężyć przez Maryję. My mamy być razem z Nią oddani Jemu całkowicie w ofiarnej miłości.

Symbole Krucjaty: Księga i Kamień mają nam o tym i o naszych zobowiązaniach przypominać.

Przedruk z "Eleuterii" nr 1

Kamień węgielny został wmurowany w Kościele Wotum w Katowicach 25 września 1999 roku przez Metropolitę Górnośląskiego Arcybiskupa Damiana Zimonia, który konsekrował tę świątynię pod wezwaniem Matki Kościoła - Niepokalanej Jutrzenki Wolności 25 września 2001 r.

Księga Czynów Wyzwolenia jest przechowywana przez Stanicę Nr 1 na Kopiej Górce. Od kilku lat praktykujemy wpisywanie licznie napływających do nas deklaracji do ksiąg diecezjalnych.

Eleuteria nr 47, lipiec - wrzesień 2001

początek strony