Post i modlitwa - narzędzia walki o miłość w świecie poprzednia strona

W kontekście dramatycznych wydarzeń 11 września 2001 r. Krucjata Wyzwolenia Człowieka diecezji Bielsko-Żywieckiej, inspirowana apelem do Ruchu Światło-Życie, podjęła post i modlitwę jako narzędzie walki o miłość w świecie. Diakonia Wyzwolenia wezwała do otoczenia modlitwą i wyrzeczeniem każdej godziny dnia. Swój apel skierowała do wszystkich, którym nie jest obojętny pokój na świecie: Chcemy, aby każdy z nas poczuł się odpowiedzialny za jedną godzinę, w której ofiaruje swoje myśli i czyny jako dar w imię miłości i pokoju, a także w tej godzinie podejmie post, gdyż ten rodzaj złych duchów wyrzuca się tylko modlitwą i postem (Mt 17, 21). Niech każda parafia zaopiekuje się wyznaczoną godziną, byśmy jako wspólnota diecezjalna stworzyli modlitewną osłonę w całym dniu. Nasze działania rozpocznijmy od zaraz, gdyż każda godzina jest ważna, by błagać o Boże Miłosierdzie. W związku z tym każdy dekanat Diecezji Bielsko-Żywieckiej jest odpowiedzialny szczególnie za jedną godzinę od 9:00 do 21:00.

Eleuteria nr 47, lipiec - wrzesień 2001

początek strony