Drodzy Czytelnicy poprzednia strona

ks. Piotr Kulbacki wraz z Redakcją

Z radością przekazujemy do Waszych rąk 48 już numer "Eleuterii". Dziękujemy Opatrzności Bożej, że od trzech lat udaje się nam wydawać cztery zeszyty rocznie. Ale największą radość budzi w nas wdzięczność, którą wyrażacie w swoich listach, wdzięczność za możliwość kontaktu poprzez "Eleuterię?, za świadectwa zamieszczane w niej, za artykuły, które pomagają się rozwijać członkom Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Jesteśmy jednak świadomi, że rozwój dzieła może następować tylko dzięki Waszemu osobistemu zaangażowaniu jako uczestników Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, zaangażowaniu w propagowanie "Eleuterii" w swoich środowiskach - zarówno wśród uczestników Krucjaty, jak i wśród ludzi o otwartych sercach. Zadawajmy więc sobie radosny trud pozyskiwania nowych czytelników. Od dalszego wzrostu liczby prenumeratorów oraz związanych z tym ofiar zależą możliwości wydawania "Eleuterii", tak ważnej dla rozwoju Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. To jest zadanie diakonii wyzwolenia na wszystkich szczeblach!

Życie Krucjaty obfitowało w ostatnim czasie w ważkie wydarzenia, związane zarówno z historią, jak i przyszłością tego dzieła.

Przede wszystkim, jak już pisaliśmy w poprzednim numerze, przygotowując się do tego wydarzenia, 25 września 2001 roku nastąpiła konsekracja Kościoła-Wotum Krucjaty pw. Matki Kościoła, Niepokalanej Jutrzenki Wolności. Wydarzenie to, będące "krokiem milowym" na drodze Krucjaty zgromadziło liczne reprezentacje Krucjaty z całego kraju i z zagranicy.

W bieżącym numerze zamieszczamy także materiały związane z XXI Pielgrzymką Krucjaty Wyzwolenia Człowieka do Niepokalanowa. Przedłożone na piśmie podczas spotkania diakonii diecezjalnych sprawozdania niech staną się inspiracją do działania w różnych miejscowościach. Do tych sprawozdań należy dodać relację z rzeszowskiej pielgrzymki Krucjaty Wyzwolenia Człowieka oraz opis konkursu "80 pytań w 80 rocznicę urodzin Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego". Konkurs został świetnie zorganizowany przez Rejonową Diakonię Wyzwolenia z Tomaszowa Mazowieckiego (archidiecezja łódzka).

Bardzo ważnym wydarzeniem stało się III Sympozjum Krucjaty, które odbyło się 20 października 2001 roku w Ośrodku Profilaktyczno-Szkoleniowym im. Ks. Franciszka Blachnickiego znajdującym się właśnie przy Kościele-Wotum w Katowicach. Temat, który podjęliśmy w czasie Sympozjum, brzmiał "KWC wobec problemów młodego pokolenia". Wydarzenie to zgromadziło wielu specjalistów i wydatnie poszerzyło nasze spojrzenie na perspektywę wolności stale przynoszoną przez Krucjatę.

W bieżącym numerze zamieszamy część drugą (i ostatnią) niezwykle ciekawego i inspirującego wystąpienia pana dr Krzysztofa Wojcieszka wygłoszonego kilka lat temu podczas pielgrzymki KWC w Niepokalanowie.

Ufamy, że Rok Pański 2002 będzie w sercach Waszych obfitować w łaskę wolności Dzieci Bożych - wolnych i wyzwalających.

Eleuteria nr 48, październik - grudzień 2001

początek strony