Rzeszowska Pielgrzymka KWC poprzednia strona

Magdalena Mielecka, Rzeszów

Już od wielu lat, l maja do Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Niechobrzu kierują swoje kroki grupy pielgrzymów z rzeszowskich parafii: MB Saletyńskiej, Św. Rodziny, św. Judy Tadeusza oraz z parafii w Boguchwale, aby prosić Maryję o wolność i trzeźwość dla siebie, dla swoich bliskich i przyjaciół, a także dla Ojczyzny.

Także w roku 2001 w XIV pielgrzymce Krucjaty Wyzwolenia Człowieka wzięły także udział wieloosobowe grupy pątników z okolic Rzeszowa. Szczególną radością napawał fakt licznego uczestnictwa ludzi młodych, harcerzy, ludzi bezdomnych, a także wielu kapłanów.

O 11:30 pielgrzymi uczestniczyli w modlitwie różańcowej na Dróżkach przy Sanktuarium, której przewodniczył wraz z grupą oazy rodzin z Boguchwały ks. Adam Kaczor. Rozważania różańcowe połączone były z świadectwami abstynentów - ludzi Krucjaty, którzy dzielili się swoim trwaniem w trzeźwości. Punktem kulminacyjnym pielgrzymki była Eucharystia celebrowana przez ks. Stani-sława Ruszela - Diecezjalnego Moderatora Ruchu Światło-Życie wraz z jedenastoma kapłanami. Oprawę Liturgii przygotowała Diecezjalna Diakonia Muzyczna. Podczas homilii ks. Mariusz Cym-bała nawiązując do herbu Krucjaty - symbolu wolności, ukazał jedyną drogę wyzwolenia człowie-ka, która może się dokonać tylko w tajemnicy krzyża - w Jezusie Chrystusie. Maryja stojąca pod krzyżem uczy nas całkowitego zawierzenia Bogu swojego życia, problemów, a także odrzucenia "wszystkiego co uwłacza ludzkiej godności".

Podczas Mszy św. w procesji z darami 81 osób złożyło na ołtarzu dobrowolny dar przystąpienia do Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, a 28 dzieci w intencji ludzi uzależnionych przystąpiło do Dziecięcej Krucjaty Niepokalanej. Członkowie Krucjaty wpisywani są do Diecezjalnej Księgi Czynów Wyzwolenia. W ten sposób armia ludzi wolnych i wyzwalających powiększa się. Ich orę-żem jest miłość do Chrystusa Ukrzyżowanego oraz do ludzi uzależnionych, którzy o własnych si-łach nigdy się nie podniosą. Oprócz modlitwy jest nim też świadectwo sprzeciwu w swoich środo-wiskach wobec rozpowszechnionych form zniewolenia, czy to przez alkohol, papierosy, narkotyki, agresywne mass media, pornografię czy też złe obyczaje.

Podobnie jak założony przez Sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego Apostolat Trzeźwości i Apostolat Czystości, które w 1957 r. przekształcone zostały w dynamiczną Krucjatę Wstrzemięź-liwości, także ofiarowana Janowi Pawłowi II u progu jego pontyfikatu Krucjata Wyzwolenia Człowieka ciągle się rozwija i owocuje. Świadczą o tym wprowadzane trzeźwe obyczaje w życiu społecznym, organizowane uroczystości czy wesela bez alkoholu, prace profilaktyczne wśród dzie-ci i młodzieży, pomoc osobom uzależnionym i współuzależnionym, obrona życia, wychowanie do czystości czy rekolekcje Krucjaty.

Ten styl życia wszystkich umacnia i nadaje sens trwania w Krucjacie Wyzwolenia Człowieka. Bo jak mówił ks. F. Blachnicki: "Nie naszą rzeczą jest sądzić. Naszą rzeczą jest świadczyć. Świad-czyć, tak jak słońce, o miłości i dobroci Boga, świadczyć przez prostą i pokorną służbą, z wyklu-czeniem własnych interesów, własnego egoizmu. Tą bronią jedynie możemy zwyciężyć zło".

Eleuteria nr 48, październik - grudzień 2001

początek strony