Będziemy się gromadzić przy Krzyżu!
Do członków Diakonii Wyzwolenia
poprzednia strona

Moderator KWC Ks. Piotr Kulbacki

Przesyłamy serdeczne pozdrowienia w Panu wszystkim animującym dzieło Krucjaty Wyzwolenia Człowieka!

1. Pierwszy rok Trzeciego Tysiąclecia zakończył się szczególnym wydarzeniem dla KWC - powstała ikona Krzyża Krucjaty, przy której członkowie KWC i wszyscy poszukujący Bożego wyzwolenia będą mogli spotykać się na modlitwie. Krzyż Krucjaty jest wzorowany na franciszkańskim, ale są na nim patronowie Krucjaty oraz motyw zaczerpnięty z Kaplicy Chrystusa Sługi - całkowitego oddania w ręce Ojca.

Jako pierwsza odczytała Boże natchnienie do "wielkich rekolekcji Krucjaty" diecezja bielsko-żywiecka. W ciągu miesiąca odbyły się czuwania w 28 parafiach, w kilku rejonach diecezji (Bielsko, Cieszyn, Czechowice, Oświęcim, Żywiec) i gromadziły różną ilość osób - od kilkunastu oazowiczów po nabożeństwa i czuwania otwarte dla wszystkich parafian. Program czuwań przygotowywali animatorzy i moderatorzy w parafiach: wystarczyło wykorzystać istniejące materiały KWC (ulotki, podręcznik, "Eleuterię", broszury i książki) i opierając się na liturgicznym doświadczeniu oazowym przygotować czuwanie dostosowane do potrzeb parafii. Zakończenie czuwań zostało połączone z I Diecezjalna Kongregacją Diakonii Ruchu Światło-Życie.

2. Ponieważ zaczynają napływać pytania dotyczące możliwości zorganizowania takiego cyklu czuwań dla innych rejonów kraju informujemy, że jest taka możliwość. Indywidualnie będziemy pomagać w ustaleniu, na jak długo dany zakątek kraju weźmie Krzyż Krucjaty i w jakich formach będzie się odbywać modlitwa o wyzwolenie oraz kogo na nią zapraszać. Czuwania można zorganizować nawet w kilku miejscowościach, mogą być kilkudniowe w jednym miejscu.

Stanica Nr 1 w Krościenku przygotowała na prośbę "pierwszej diecezji" materiały pomocnicze (obrazki, pakiet wydawnictw, etc.), które będą pomocą także w innych miejscach.

Z radością zatem zapraszajmy Krzyż do siebie - niech wspólna modlitwa wyjedna nam liczne owoce Krucjaty.

3. Odpowiadając na zgłaszane od pewnego czasu prośby Stanica Nr 1 przygotowała pamiątki ("legitymacje") dla członków KWC wpisanych do Księgi Czynów Wyzwolenia. Pamiątkowy obrazek zawiera wizerunek Krzyża Krucjaty, tekst zobowiązań oraz modlitwę Krucjaty. Jednak "legitymacje" te nie będą rozprowadzane ani przez nas indywidualnie, ani przez diakonie słowa - jedynie poprzez "kustoszy Księgi Czynów Wyzwolenia" (stanice). Można zatem zamówić większą liczbę według wpisanych w waszych księgach imion członków(!) Krucjaty. Będzie to wspaniałą okazją do nawiązywania indywidualnych kontaktów, zapraszania do modlitwy, czuwań, oraz wspólnego podejmowania w waszych społecznościach lokalnych dzieł KWC.

Nie lękajcie się podejmowania wielkich Bożych wezwań!

Eleuteria nr 49, styczeń - marzec 2002

początek strony