III Ogólnosłowackie Spotkanie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka poprzednia strona

Br. Roman Gažúr OFM Conv.

Matka Boża z Mariańskiej Góry w Lewoczy przyjęła pielgrzymów rozpoczynających trzecie już spotkanie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka na Słowacji. Zimowe przedpołudnie 1 grudnia 2001 r. pielgrzymi spędzili na modlitwie włączając się w program czuwania przygotowany przez wspólnoty fatimskie.

Po południu uczestnicy spotkania zostali powitani przez organizatorów w kościele Ojców Franciszkanów. Katechezę wstępną wygłosił br. Marian Kuffu. Tematem podjętym przez niego była droga pokory i pychy. W swojej katechezie wykazał, że najczęstszą przyczyną powstawania uzależnienia jest wybieranie przez człowieka drogi pychy. Ukazane w katechezie problemy dotykające człowieka, zostały powierzone Bogu w Godzinie Miłosierdzia. Rozważaniom przewodniczył o. Lucjan Bogucki - przełożony klasztoru franciszkanów w Lewoczy. Po krótkiej przerwie uczestnicy spotkania przeszli do niedużej sali koncertowej wynajętej w szkole podstawowej. Podczas trzygodzinnej dyskusji panelowej usłyszeliśmy oryginalne świadectwa wielu zaproszonych gości.

Ks. Jan Flajzik opowiedział o swojej pieszej pielgrzymce do Rzymu. Razem z towarzyszącym mu ojcem Kapucynem przeszli całą drogę w 30 trzy dni. Pielgrzymka została podjęta przez ks. Jana w intencji jego samego, rodziny, parafii, a szczególnie młodych oraz narodu słowackiego. Motywem przewodnim było pragnienie, aby owoce KWC rozszerzyły się na wszystkie kierunki wyzwolenia. Ks. Marian Kuffa swoją katechezą dopełnił osobistym świadectwem drogi do kapłaństwa i dziełem miłosierdzia w Instytucie Chrystusa Arcykapłana w Żakovciach. W dalszej części były przemówienia fachowców w dziedzinie terapii uzależnionych i zdrowego chrześcijańskiego wychowania seksualnego, które zapobiega frustracjom i pustce.

Na zakończenie wystąpili goście z Polski ks. Piotr Kulbacki i Katarzyna Owczarek, którzy przedstawili dzieło Krucjaty jako dar dla wszystkich narodów pobłogosławiony przez osobę Założyciela Krucjaty i Ruchu Światło-Życie ks. Franciszka Blachnickiego, którego proces beatyfikacyjny trwa. Spotkanie zakończyło się adoracją przed Najświętszym Sakramentem poprowadzonym przez O. Lucjana z zespołem muzycznym franciszkańskiej młodzieży w Lewoczy.

W niedzielę po Jutrzni odbyła się w kościele droga krzyżowa, ze świadectwami ludzi, którzy przeszli piekło uzależnienia. Szczytem i jednoczesnie ostatnim punktem spotkania była Msza Świąta, której przewodniczył Wikarusz Generalny diecezji spiskiej ks. Jan Zentko.

Przekład ze słowackiego - Minoritský List 1/2002, (10)

Eleuteria nr 49, styczeń - marzec 2002

początek strony