Krzyż jest odpowiedzią! poprzednia strona

Diecezjalna Diakonia Wyzwolenia Diecezji Bielsko-Żywieckiej

Krzyż Krucjaty został poświęcony w Krościenku na Kopiej Górce 9 listopada 2001 r. przez moderatora generalnego ks. Romana Litwińczuka. Potem został zaniesiony na grób Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Już na drugi dzień zawitał w diecezji bielsko-żywieckiej, gdzie przez 29 dni peregrynował po kolejnych parafiach.

Krzyż jest odpowiedzią na wszystkie trudne ludzkie pytania.
Abp Tadeusz Gocłowski

Wielka radość gości w naszych sercach i nie da się jej opisać zwykłymi słowami! Nasza diecezja bielsko-żywiecka jako pierwsza gości Krzyż Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Już od początku przeżywamy wielość znaków Bożych, na które zwrócił nam uwagę moderator krajowy Krucjaty ks. Piotr Kulbacki, który wraz z paniami z Diakonii Wyzwolenia, Stanisławą Orzeł i Katarzyną Owczarek, zainaugurował czuwanie przy Krzyżu.

Eucharystia i czuwanie modlitewne, w czasie którego witaliśmy Krzyż KWC w naszej diecezji, odbyło się w wigilię święta Niepodległości. Przez Krzyż Jezusa i Krucjatę przychodzi przecież prawdziwa "niepodległość" - wolność od grzechu, nie tylko dla pojedynczych ludzi i wspólnot, ale dla całego Narodu!

W dodatku 10 listopada to wigilia imienin naszego moderatora diecezjalnego. Jako kolejny znak odczytaliśmy to, że ma on na imię Marcin, a święty biskup Marcin przyzywany jest podczas burzy i przeciwko pijaństwu...

Wieczorem, tego samego dnia moderator diecezjalny ogłosił, że ks. Piotr Leśniak jest odpowiedzialnym za Diecezjalną Diakonię Wyzwolenia. Pełni on posługę w Żywcu - mieście, które w całej Polsce kojarzy się dość jednoznacznie (z tego miasta wywodzi się też część naszej diakonii). Gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska (Rz 5, 20) - i oby tak było naprawdę, nie tylko w Żywcu, ale w każdym miejscu związanym z programową promocją picia alkoholu "jako niezastąpionego sposobu na udane życie"...

Kontemplując ikonę Krzyża, nie można pominąć faktu, iż widnieją na nim symbole całej Trójcy Świętej, a miejscem naszego spotkania był kościół Przenajświętszej Trójcy. Ponadto w ołtarzu głównym tego kościoła znajduje się kopia figury Matki Boskiej Ludźmierskiej. Patrząc w Jej twarz, uświadomiliśmy sobie, że to w Jej obecności, na spotkaniu z Ojcem Świętym w Nowym Targu, została proklamowana Krucjata Wyzwolenia Człowieka!

Na Krzyżu znajdują się postacie dwóch Świętych Patronów Krucjaty - Stanisława Biskupa i Maksymiliana Kolbe. Jak wiadomo, Święty Maksymilian zginął w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu, który jest jednym z miast naszej diecezji. Święty Stanisław jest patronem archidiecezji krakowskiej, a my przecież należymy do metropolii krakowskiej.

Specjalnie z okazji peregrynacji zostały przygotowane obrazki - pamiątki czuwania przy Krzyżu KWC. Po raz pierwszy też zobaczyliśmy legitymacje Członka KWC. Krzyż jest Bramą i odpowiedzią na wiele naszych problemów i pytań - świadczy o tym liczba osób zbierających się na jego adorację. Już w samym kościele Przenajświętszej Trójcy w Bielsku zebrała się niemała grupa osób, a wieści, które nadchodzą z poszczególnych parafii, świadczą o wielkiej potrzebie modlitwy o wolność i poszukiwania wyzwolenia właśnie w znaku Krzyża. Gromadzą się tam nie tylko ludzie związani z Krucjatą i Ruchem Światło-Życie, ale (co było naszym zamiarem) także liczni zaproszeni przez nas parafianie.

List ten jest gorącym zapisem naszych wrażeń w trakcie trwania peregrynacji, która zakończyła się w naszej diecezji Dniem Wspólnoty 8 grudnia 2001 r. Tego samego dnia, w obecności Moderatora Generalnego, ks. Romana Litwińczuka, ukonstytuowała się Diecezjalna Sekcja Stowarzyszenia "Diakonia Ruchu Światło-Życie".

Trzeba wspomnieć i o tym, że zaskoczyła nas reakcja tych, do których zwracaliśmy się o pomoc - była niezwykle spontanicznie pozytywna i nigdzie nie spotkaliśmy się z odmową i brakiem zainteresowania, a wręcz niekiedy dochodziły informacje o "pretensjach" typu: "Czemu Krzyż nie dotarł do naszej parafii?" W ciągu 29 dni peregrynacji Krzyż odwiedził 29 parafii, angażując wiele duszpasterstw, wspólnot oazowych młodzieżowych i rodzin, grup AA i innnych formacji.

Podsumowaniem i naszym wspólnym dziękczynieniem niech będą słowa, jakie zapisał w Diecezjalnej Kronice KWC moderator generalny Ks. Roman Litwińczuk: Pan Bóg uczynił wielkie dzieła w diecezji bielsko-żywieckiej. Panu chwała, a tym, którzy podjęli trud trwania przy krzyżu Krucjaty wielka wdzięczność. "Ku wolności wyswobodził nas Chrystus" przez swój krzyż, mękę, śmierć i zmartwychwstanie.

Z modlitwą i prośbą o modlitwę o łaski i liczne owoce peregrynacji
-
Diecezjalna Diakonia Wyzwolenia Diecezji Bielsko-Żywieckiej

Eleuteria nr 49, styczeń - marzec 2002

początek strony