Drodzy Czytelnicy! poprzednia strona

Ks. Piotr Kulbacki

Oddając do Waszych rąk kolejny numer pisma Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, cieszymy się, że zyskuje ono coraz więcej Czytelników. Utrzymywanie wzajemnego kontaktu pomiędzy różnymi środowiskami Krucjaty staje się źródłem nowych inspiracji. Na przykład okazało się, że lektura "Eleuterii" nr 49 zaowocowała pragnieniem zorganizowania czuwań przy Krzyżu Krucjaty w nowych środowiskach - prośba o to wpłynęła nawet zza Oceanu!

W ten sposób, po diecezji bielsko-żywieckiej modlitewne czuwania przy Krzyżu Krucjaty podjęły rodziny z Tomaszowa Mazowieckiego. Podczas wakacji Krzyż towarzyszył nabożeństwom Krucjaty w Wieczerniku Jana Pawła II w Krościenku na Kopiej Górce (przebieg takiego nabożeństwa, modlitwy o pokój, jest opisany w poprzednim numerze "Eleuterii"; można je zorganizować w parafii). Po XXII Pielgrzymce Krucjaty do Niepokalanowa (7-8 IX 2002 r.) Krzyż powędrował do Bełchatowa, gdzie odbywają się nabożeństwa w parafiach i modlitwy w rodzinach.

Bieżący numer naszego pisma przynosi programowy tekst Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego "Humanistyczne wartości idei abstynenckiej". Zamieszczamy także relacje z pierwszych rekolekcji Krucjaty na Białorusi oraz materiały dotyczące możliwości naszego reagowania na zjawisko kupowania alkoholu przez nieletnich. Katarzyna Owczarek opisuje swoje doświadczenia prowadzenia szkoleń dla sprzedawów alkoholu. Tematyki młodzieżowej dotyczy też artykuł Krzysztofa Wojcieszka "Rodzice, marketing, wpływy kulturowe".

Jak zwykle w numerze znajdują się liczne świadectwa osób, które doświadczyły łaski wyzwolenia.

Eleuteria nr 51, lipiec - wrzesień 2002

początek strony