Drodzy Czytelnicy! poprzednia strona

Ks. Piotr Kulbacki

Z radością oddajemy do Waszych rąk kolejny numer "Eleuterii", którego treść jest pokłosiem jesiennych spotkań Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Przedstawiciele redakcji "Eleuterii" byli uczestnikami wydarzeń, które miały miejsce w kilku krajach.

Jak zwykle na drugą niedzielę września zjechaliśmy do Niepokalanowa. Była to już XXII Pielgrzymka Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Temat pielgrzymki ściśle wiązał się z wydarzeniami, które miały miejsce w Polsce w sierpniu 2002 roku: wizyta Jana Pawła II w Ojczyźnie i głoszenie przez Niego orędzia o Bożym miłosierdziu.

Wówczas to Papież skierował do nas, uczestników Krucjaty oraz do całego świata znamienne słowa:
Pamiętam, że dokładnie przed trzydziestu laty, 16 sierpnia, [na] Błyszczu koło Tylmanowej uczestniczyłem w tzw. Dniach Wspólnoty. Powiedziałem wtedy, że osobiście bliski jest mi ten styl życia, jaki zaproponował młodym sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki. I tego zdania nie zmieniłem.
Bogu dziękuję za ten ruch, który przyniósł tyle błogosławionych owoców w sercach młodzieży w minionych trudnych latach, a i dziś stanowi prężne środowisko duchowego rozwoju młodzieży i rodzin. Kochani Oazowicze, jako biskup Krakowa starałem się wspierać Was swą obecnością, a jako biskup Rzymu nieustannie jestem z Wami w moich modlitwach i serdecznych myślach.

Ten zaś styl życia, który zaproponował Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki opiera się takiej "wyobraźni miłosierdzia", której przejawem jest nie tyle i nie tylko skuteczność pomocy, ale zdolność bycia bliźnim dla cierpiącego człowieka, solidaryzowania się z nim, tak, aby gest pomocy nie był odczuwany jako poniżająca jałmużna, ale świadectwo braterskiej wspólnoty dóbr (NMI 50). Na takiej postawie opiera się przecież Krucjata Wyzwolenia Człowieka!

Kolejnym jesiennym wydarzeniem była IV Ogólnosłowacka Pielgrzymka Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, która odbyła się 5-6 października 2002 r. w Lewoczy. Z pielgrzymką złączone było IV Sympozjum KWC, na którym podjęto temat "Zagrożenia alkoholowe w rodzinie". Wzięli w nim udział lekarze, terapeuci, księża, uczestnicy grup samopomocowych i uczestnicy Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. W Pielgrzymce i Sympozjum uczestniczył Moderator KWC ks. Piotr Kulbacki wraz z p. Stanisławą Orzeł.
Jak wiecie z poprzedniego numeru "Eleuterii", wiosną jako Centralna Diakonia Wyzwolenia prowadziliśmy rekolekcje Krucjaty na Białorusi. Jesienią udaliśmy się na Ukrainę, gdzie w dniach 26-27 października 2002 r. odbyła się Pierwsza Pielgrzymka Krucjaty Wyzwolenia Człowieka na Ukrainie. Relację z pielgrzymki oraz świadectwa niezwykłej mocy Bożej znajdziemy w następnym numerze.

Zamieszczamy także kalendarium życia i prac Krucjaty na Słowacji. To wszystko potwierdza nasze przekonanie, że Krucjata Wyzwolenia Człowieka jest Bożą inicjatywą skierowaną do wszystkich narodów!

Eleuteria nr 52, październik - grudzień 2002

początek strony