Jezu, ufam Tobie... poprzednia strona

Stanisława Dziewit

...pod tym hasem w dniach 7-8 wrzenia 2002 r. zgromadzili si w Niepokalanowie uczestnicy XXII Krajowej Pielgrzymki Krucjaty Wyzwolenia Czowieka.

W sobotę rano odbyło się spotkanie posługujących w diakoniach społecznych, na którym dzielono się doświadczeniami, radościami, a także problemami, z którymi przyszło się zmierzyć w minionym roku. Wszyscy pielgrzymi przybyli na godzinę 1500 spotkali się w kaplicy św. Maksymiliana przed Najświętszym Sakramentem na Godzinie Miłosierdzia, którą przygotowała i poprowadziła Diakonia Życia z Bełchatowa. Następnie ks. Ryszard Andrukiewicz z Warmii podzielił się refleksją nad przesłaniem płynącym z ostatniej pielgrzymki Jana Pawła II i jego znaczeniem dla ludzi Krucjaty. Zauważył, że Krucjata Wyzwolenia Człowieka jest dziełem Bożego Miłosierdzia i w swojej posłudze prowadzi ludzi ku niemu.

Uroczystej Eucharystii przewodniczył bp Ireneusz Pękalski z Łodzi. Jego homilia była refleksją nad tematem pielgrzymki.

Ks. Stanisław Zarych z Przemyśla, współpracownik Sługi Bożego, ks. Franciszka Blachnickiego poprowadził Apel Jasnogórski.

Szczególnym przeżyciem dla mnie było "Misterium znaków KWC". Tym razem była to kontemplacja Ikony Krzyża Krucjaty. Jakież zawiera ona bogactwo treści teologicznej, jakże wielkie płynie z niej przesłanie nadziei! Tę piękną medytację przygotowała diakonia wyzwolenia z diecezji bielsko-żywieckiej, która jako pierwsza zorganizowała w parafiach czuwanie przy krzyżu Krucjaty.

Przez całą noc trwała modlitwa przed Najświętszym Sakramentem, którą prowadziła diakonia KWC z Dębicy. Natomiast Anonimowi Alkoholicy, którzy przybyli na pielgrzymkę, prowadzili równolegle w przyziemiach bazyliki mityng otwarty AA.

Niedzielne świętowanie rozpoczęło się Jutrznią, podczas której została przypomniana na nowo Dziecięca Krucjata Maryi Królowej Polski. Ojciec Oskar Puszkiewicz z wielkim zapałem przedstawił zebranym przesłanie Krucjaty Dziecięcej. Jego apel odebrałam jako wezwanie Maryi Królowej Polski do ratowania polskich dzieci i młodzieży. Zagrożenie jest ogromne, gdyż coraz bardziej obniża się wiek inicjacji alkoholowej młodocianych.

Zapowiedziano również, że jeden z numerów "Eleuterii" będzie poświęcony temu tematowi szerzej.

Następnie w klasztornym ogrodzie rozpoczęła się Droga Krzyżowa. Rozważania, przygotowane przez Diakonię Wyzwolenia z Tomaszowa Mazowieckiego, oparte były na wypowiedziach Ojca Świętego oraz Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, które były odtwarzane z płyty CD. Przy każdej stacji poszczególni świadkowie dzielili się doświadczeniem wyzwolenia w swoim życiu. Droga Krzyżowa była dziękczynieniem za wielkie dzieła Boże, za Jego Miłość, która uwalnia od lęku. Lęk przed wszystkim - przed samym sobą, przed kolejnym dniem, przed utratą pracy itd. prowadzi do całkowitego zagubienia człowieka. Dlatego tak ważne i aktualne było wezwanie Jana Pawła II, którym rozpoczął tegoroczną pielgrzymkę do Polski: "Przestań się lękać!".

Niedzielna Eucharystia pod przewodnictwem moderatora Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, ks. Piotra Kulbackiego zgromadziła przy ołtarzu polowym za bazyliką około 1000 osób z 29 diecezji. W procesji z darami przyniesiono do ołtarza Księgi Czynów Wyzwolenia, a także deklaracje przystąpienia do Krucjaty. Przed końcowym błogosławieństwem ks. prałat Henryk Korża z Zespołu Apostolstwa Trzeźwości Episkopatu Polski w imieniu Przewodniczącego Zespołu bpa Antoniego Dydycza i swoim własnym przekazał uczestnikom serdeczne pozdrowienia oraz zachętę do nieustannego wychodzenia ze światłem Bożego Miłosierdzia do ludzi zniewolonych.

Diakonia Wyzwolenia z Bełchatowa przejęła Krzyż Krucjaty, który będzie pielgrzymował w najbliższych tygodniach w parafiach, wspólnotach, rodzinach archidiecezji łódzkiej. Ks. Piotr Kulbacki na zakończenie podziękował wszystkim, którzy podjęli trud przygotowania pielgrzymki oraz tym, którzy podczas niej posługiwali. Godnym odnotowania jest fakt, że dzieło Krucjaty Wyzwolenia Człowieka sięga już poza granice Polski, a nawet poza Europę. Sobotnia kolekta ze Mszy św. została przeznaczona na rozwój Krucjaty na Wschodzie.

Dla mnie uczestnictwo w każdej Pielgrzymce Krucjaty Wzywolenia Człowieka jest umocnieniem w nadziei, że Bóg bogaty w miłosierdzie nie zostawia swoich dzieci. Do tych, którzy włączają się w dzieło wyzwolenia, można odnieść słowa Pana Jezusa: "Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili" (Mt 25, 40) oraz "Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią" (Mt 5, 7).

Niech będzie uwielbiony Bóg w swoim wielkim miłosierdziu!

Eleuteria nr 52, październik - grudzień 2002

początek strony