Krucjata na Słowacji w 2002 r. poprzednia strona

Marcela i Gitka

Kalendarium

Styczeń: Uroczyste spotkanie członków i kandydatów Krucjaty Wyzwolenia Człowieka oraz zaproszonych gości w Bardziejowie, podsumowanie pracy ubiegłorocznej i plany na rok bieżący.

Luty: spotkanie w Bardziejowie poświęcone założycielowi Krucjaty - ks. F. Blachnickiemu oraz prezentacja Krucjaty podczas Mszy św. dla młodzieży salezjańskiej. Pierwsze spotkanie z zainteresowanymi Krucjatą (dorośli, ksiądz) w Starej Lubowni (diecezja spiska).

Marzec: Droga Krzyżowa ze świadectwami - jedna na Kalwarię Bardziejowską, druga - w kościele św. Anny w Bardziejowie. Spotkanie KWC w Starej Lubowni. Wystąpienie w telewizji, w programie katolickim o. Romana OFMConv. i ks. Flajżika na temat uzależnień i różnych propozycji pomocy ludziom uzależnionym np. AA, KWC.

Maj: Spotkanie w Bardziejowie - Droga Krzyżowa, modlitwa, zakończenie spotkania na pogodnym wieczorze przy ognisku.

Czerwiec: Lewocza - szkolny program profilaktyczny z uczniami prowadzony przez księdza, członka Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, psychiatrę oraz członka AA.

Lipiec: Pielgrzymka KWC (4-7 lipca) ze Starej Lubowni do Lewoczy "o trzeźwość Słowacji". Krucjata uczestniczyła w dniach 20-21 lipca w pielgrzymce z Bardziejowa do Gaboltowa, przedstawiając program ewangelizacyjny ze świadectwami oraz założenia Krucjaty.

Sierpień: Wyjazdy na spotkanie ze wspólnotami oazowymi na rekolekcjach, prelekcje.

Wrzesień: Robocze spotkanie w Bardiejowie wspólnot KWC ze Starej Lubowni, Lewoczy i Bardziejowa. Podczas Dnia Wspólnoty w Spiskiej Nowej Wsi krótka prezentacja aktualnych prac Krucjaty na Słowacji.

Październik: IV Ogólnosłowacka Pielgrzymka KWC na Mariańską Górę i IV Sympozjum KWC - "Alkohol zagrożeniem rodziny" (5-6 października). Udział wzięli lekarze, terapeuci, księża, członkowie Krucjaty ze Słowacji i przedstawiciele Stanicy z Krościenka.

Listopad: Na zaproszenie proboszcza z parafii Spiskie Vlachy członkowie KWC przygotowali świadectwa wygłoszone po Mszy św.

Stałe spotkania KWC

- Lewocza: w klasztorze OO. Franciszkanów w każdy czwartek o 1830 spotkanie KWC, a potem adoracja w intencjach KWC; w pierwszy piątek miesiąca o 1930 - w kościele OO. Franciszkanów spotkanie i modlitwa; spotkanie AA w klasztorze OO. Franciszkanów.

- Bardziejów: trzecia niedziela miesiąca w kościele św. Anny, w parafii prowadzonej przez księży Salezjanów, spotkanie otwarte dla kandydatów, członków i sympatyków KWC - początek spotkania o 1400; w programie: modlitwa, katecheza, praca w grupach, świadectwa, agapa, propozycje organizacyjne; raz w miesiącu spotkanie tylko dla członków KWC przygotowujące następne spotkanie otwarte.

- Comiesięczne spotkania abstynentów oraz członków Krucjaty w Instytucie Chrystusa Króla w Żakowcach (ks. Marian Kufa).

Eleuteria nr 52, październik - grudzień 2002

początek strony