Krucjata w diecezji bielsko-żywieckiej poprzednia strona

Diecezjalna Diakonia Wyzwolenia

Pierwszą podjętą przez diakonię inicjatywą była próba skontaktowania się z wszystkimi członkami KWC w diecezji. W tym celu rozesłano listy z zaproszeniem na diecezjalną Oazę Modlitwy oraz na nabożeństwa w intencjach KWC. Listy te zawierały również prośbę o potwierdzenie trwania w Krucjacie. Założono też Księgę Czynów Wyzwolenia diecezji, do której wpisano tych, którzy potwierdzili trwanie w Krucjacie. Od tej pory do Księgi wpisywani są wszyscy przystępujący do Krucjaty jako członkowie. Zostały też zainicjowane comiesięczne spotkania modlitewne w intencjach KWC. Odbywają się one w każdą drugą sobotę miesiąca w kościele pw. Przenajświętszej Trójcy w Bielsku Białej. Rozpoczynają się one Eucharystią, po której następuje nabożeństwo przybierające różne formy, np. adoracja Najświętszego Sakramentu, a następnie - spotkanie formacyjne diakonii.

Na wzór zamieszczonych w archiwalnych numerach "Eleuterii" nabożeństw napisaliśmy swoje propozycje, oparte o tajemnice różańca. Powstała także "Droga Krzyżowa Człowieka Wyzwolonego". Materiały te zamieszczone zostały na diecezjalnej stronie internetowej Ruchu Światło-Życie, a także wydane w kilku egzemplarzach.

W ubiegłym roku w odpowiedzi na apel Moderatora Generalnego Ruchu Światło-Życie o modlitwę w intencji pokoju wystąpiliśmy z inicjatywą tzw. "Godziny Pokoju". Polega ona na tym, że każdy dekanat w diecezji, w wyznaczonej godzinie dnia, podejmuje modlitwę i post w intencji pokoju. Również w ubiegłym roku spotkał nas zaszczyt zorganizowania Peregrynacji Krzyża Krucjaty. Odbyła się ona w kilkunastu parafiach naszej diecezji i spotkała się z szerokim zainteresowaniem także wśród ludzi nie związanych z Krucjatą i Ruchem Światło-Życie.

Diakonia podjęła też posługę głoszenia konferencji o tematyce dotyczącej KWC. Konferencje takie głosiliśmy przede wszystkim podczas rekolekcji wakacyjnych (staraliśmy się dotrzeć do większości grup rekolekcyjnych). W innych terminach odbyło się również kilka konferencji w parafiach naszej diecezji, gdzie przybyliśmy na zaproszenie miejscowych wspólnot.

W najbliższej przyszłości pragniemy kontynuować i rozwijać przedstawione powyżej inicjatywy. Ostatnio zrodził się też pomysł zorganizowania konkursu plastycznego na namalowanie plakatu pt. "Wakacje bez alkoholu". Chcemy, aby udział w nim wzięli uczniowie gimnazjów oraz liceów mieszczących się na terenie naszej diecezji. Termin konkursu planujemy na przełom kwietnia i maja, a ogłoszenie wyników - na czerwiec.

Eleuteria nr 53, styczeń - marzec 2003

początek strony