Drodzy Czytelnicy! poprzednia strona

Ks. Piotr Kulbacki

Cieszymy się bardzo z możliwości przesłania Wam kolejnego numeru "Eleuterii". Dzięki Bożej Opatrzności możemy na łamach naszego pisma dzielić się wzajemnie świadectwem oraz poznawać głębiej "Krucjatę Wyzwolenia Człowieka, czyli Dzieło Niepokalanej Matki Kościoła". 30 lat temu, w dniu 11 czerwca 1973 roku, Jej zostały powierzone przez kardynała Karola Wojtyłę "wszystkie inicjatywy apostolskie", mające swe źródło na Kopiej Górce w Krościenku.

"Eleuteria" nr 54 zawiera miedzy innymi materiał poświęcony wspólnotom Krucjaty Wyzwolenia Człowieka za granicą. Poprzedni numer poświęciliśmy Ukrainie, w obecnym chcemy przybliżyć wydarzenia i świadectwa związane z wielkopostnymi czuwaniami przy Krzyżu Krucjaty, które odbyły się w Chicago. Wielokrotnie zdumiewamy się, widząc rozszerzającą się Krucjatę czy to w kraju, czy za granicą; potwierdza się, iż Krucjata Wyzwolenia Człowieka jest Bożym dziełem, a nie ludzkim.

Ufamy, że modlitwa i post Krucjaty wybłaga u Pana nowe życie dla naszego narodu, że Polak nie będzie dla innych narodów synonimem pijaństwa, ale wszędzie będą mówić o nas: "Trzeźwy jak Polak!"

W Chicago można spotkać szczególnie dużo Polaków z południa Polski. Właśnie w Dębicy istnieje promieniująca wspólnota Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Niedawno obchodziła ona 10-lecie swojego powstania. Wspaniała postać skromnej siostry Justyny Papież - służebniczki dębickiej - jest świadectwem, jak wiele można zrobić dla wyzwolenia człowieka. Potrzebna jest jednak posługa osoby oddanej dziełu i cierpliwie gromadzącej wokół siebie ludzi chorych i ludzi dobrej woli pomagających im.

Trzeba stanąć po stronie przyszłości młodzieży, a nie producentów piwa - to główne przesłanie listu otwartego skierowanego do Prezydenta Rzeczypospolitej. Choć prezydent podpisał nowelizację ustawy liberalizującą reklamę alkoholu, to nie ustawajmy w wysiłkach, aby uchronić młode pokolenie przed nietrzeźwością. Trzeba stale apelować do ludzkich sumień. To co wydaje się nieraz po ludzku niemożliwe, staje się realne, gdy wołamy do naszego Pana o ratunek. Nie wolno poddać się myśli, że tylko ziemskie potęgi rządzą światem!

W tym kontekście odczytajmy też homilię ks. Wojciecha Danielskiego, który po wyjeździe sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego za granicę, jako Moderator Krajowy Ruchu Światło-Życie w latach 1982-1985 (czyli do swojej śmierci) pełnił równocześnie funkcję Moderatora Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.

Eleuteria nr 54, kwiecień - czerwiec 2003

początek strony