Drodzy Czytelnicy!
ks. Piotr Kulbacki wraz z Diakonią Krucjaty Wyzwolenia Człowieka

Pragniemy spotkać się na Kongresie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, który odbędzie w sobotę 12 czerwca 2004 r. na Jasnej Górze.
W tych dniach Ruch Światło-Życie, szczególnie powołany do niesienia Krucjaty, będzie dziękować Bogu za 50-lecie oaz i 25-lecie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Również XXIV Pielgrzymka Krucjaty, z racji jubileuszu, odbędzie się na Jasnej Górze w dniach 12-13 czerwca (sobota, niedziela), zamiast we wrześniu w Niepokalanowie.

więcej
Nowa Kultura
Ks. Wojciech Danielski

[...] proponujemy zatrzymanie się nad tekstem programowej konferencji ks. Wojciecha Danielskiego, którą wygłosił w szóstym roku posługiwania Krucjaty, 27 października 1984 r. w jasnogórskim sanktuarium na IV Krajowej Pielgrzymce:

  • Krucjaty Wyzwolenia Człowieka
  • Diakonia Wyzwolenia
  • Kultura Nowego Człowieka i Nowej Wspólnoty
  • Podnieść człowieka poniżonego
  • Nie "musisz" - "jeśli chcesz"
  • Pomocna, braterska, solidarna ręka
  • Przestrzenie posługi Krucjaty
więcej
Wschód czeka na Krucjatę
Katarzyna Owczarek

Już po raz drugi odbyły się rekolekcje Krucjaty Wyzwolenia Człowieka na Białorusi. W tym roku, oprócz Diakonii Krucjaty w składzie ks. Piotr Kulbacki i Katarzyna Owczarek, pojechał z nami moderator generalny Ruchu Światło-Życie ks. Roman Litwińczuk oraz Agata Przyłucka z Diakonii Stałej, która kilkanaście lat posługiwała w Międzynarodowym Centrum Ewangelizacji w Carlsbergu. Zaproszenie, podobnie jak w ubiegłym roku, dotarło do nas od pary diecezjalnej Domowego Kościoła - Aleksieja i Stasi z parafii katedralnej w Mińsku.

więcej
Po rekolekcjach na Białorusi...
Dar, który wnoszę w Krucjatę
Wspieram męża
"Przyjaciele Leny" czy "przyjaciele butelki"?
Świat się zmieni...
Nieść ludziom radość
więcej
Bogaty Młodzieniec

Godzina Odpowiedzialności i Misji
Nabożeństwo na Dni Wspólnoty Oazy Żywego Kościoła 2003

więcej
Czuwania przy Krzyżu Krucjaty
w Archidiecezji Łódzkiej
Grażyna i Roman Strugowie

Na zakończenie XXII Krajowej Pielgrzymki Krucjaty Wyzwolenia Człowieka w Niepokalanowie, która odbyła się w dniach od 7 do 8 IX 2002 r., ikona Krzyża Krucjaty, przywieziona z Krościenka, została uroczyście przejęta przez parę Domowego Kościoła z Bełchatowa.

więcej
Pytania do Krucjaty...

Czy ktoś, kto złożył deklarację członkowską Krucjaty przed ukończeniem 18 lat, powinien ją złożyć jeszcze raz po osiągnięciu tego wieku?

Deklarację członkowską zasadniczo powinny podpisywać osoby pełnoletnie. Dlatego deklaracje osób niepełnoletnich znajdują się w przegródkach dla deklaracji kandydackich. Po uzyskaniu pełnoletności można ponownie złożyć deklarację lub zawiadomienie, w którym potwierdza się swoją intencję bycia członkiem Krucjaty. W pedagogii Krucjaty chodzi o wyzwolenie w młodym człowieku tęsknoty za praktyką abstynencji w dorosłym życiu. Nie kwestionujemy w ten sposób osobistej dojrzałości niepełnoletniego człowieka do bycia abstynentem na stałe.

więcej