Drodzy Czytelnicy! poprzednia strona

Ks. Piotr Kulbacki wraz z Diakonią Krucjaty Wyzwolenia Człowieka

Zbliża się Kongres Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Już za kilka miesięcy będziemy obchodzić 25-lecie proklamowania Krucjaty. Przypomnijmy, że wydarzenie to upamiętnia Wieczernik Jana Pawła II w Krościenku, z którego po kilkudniowej modlitwie, 7 czerwca 1979 roku, wyruszyliśmy pieszo do Nowego Targu, aby nazajutrz złożyć Ojcu Świętemu dar Krucjaty i otrzymać Jego błogosławieństwo.

W osiemnastą rocznicę ogłoszenia Krucjaty Wyzwolenia Człowieka znów spotkaliśmy się z Ojcem Świętym na Krakowskich Błoniach (8 VI 1997 r.), aby w znaku Jubileuszowego Daru zapewnić go o wierności w podejmowanym dziele wyzwolenia.

W Wieczerniku na Kopiej Górce modliliśmy się także w 1999 roku i stąd udaliśmy się do Starego Sącza na XIX Pielgrzymkę, aby w 20-lecie Krucjaty dziękować Bogu w obecności Jana Pawła II za ten niezwykły Boży dar, dany nam jako narzędzie głoszenia Ewangelii wolności. W jubileuszowym roku 25-lecia Krucjaty powinniśmy zwielokrotnić naszą dziękczynną modlitwę. Chcemy też spojrzeć w przyszłość.

Pragniemy spotkać się na Kongresie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, który odbędzie w sobotę 12 czerwca 2004 r. na Jasnej Górze. W dniach 12-13 czerwca 2004 r. będzie też obchodzony jubileusz 50-lecia pierwszej oazy (w roku 1954), a przecież to właśnie z Ruchu Światło-Życie wyłoniło się dzieło Krucjaty, które dziś ogarnęło wiele środowisk. W tych dniach Ruch Światło-Życie, szczególnie powołany do niesienia Krucjaty, będzie dziękować Bogu za 50-lecie oaz i 25-lecie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Również XXIV Pielgrzymka Krucjaty, z racji jubileuszu, odbędzie się na Jasnej Górze w dniach 12-13 czerwca (sobota, niedziela), zamiast we wrześniu w Niepokalanowie. Szczegóły programu będziemy przekazywali w następnych numerach, jednak już dzisiaj należy zarezerwować ten termin w swoim kalendarzu.

Rozpoczynając przygotowania do Kongresu, wspominamy IV Pielgrzymkę Krucjaty na Jasna Górę w październiku 1984 r. Wspaniały programowy tekst katechezy wygłoszonej przez ks. Wojciecha Danielskiego (1935-1985), drugiego krajowego moderatora Ruchu Światło-Życie odpowiedzialnego za Krucjatę Wyzwolenia Człowieka, doskonale naświetla zagadnienia, z którymi mamy do czynienia 20 lat później, w okresie przemian społecznych i nowego tysiąclecia.

Spojrzenie na zdjęcia na okładkach tegorocznych numerów przypomina o rozwijaniu się Krucjaty także poza granicami naszego kraju. W bieżącym numerze zamieszczamy konspekt nabożeństwa Krucjaty przeprowadzanego na tegorocznych oazach. Można je z powodzeniem (dokonując odpowiednich adaptacji) wykorzystać jako nabożeństwo w parafii. Zawsze zachęcamy do wykorzystywania tekstów zamieszczanych w "Eleuterii" do przygotowania miesięcznych spotkań Krucjaty, uwzględniając potrzeby waszych lokalnych wspólnot. W tym numerze znajdziecie także świadectwa i relacje. Trwajmy na Jubileuszowym Dziękczynieniu - niech ono rodzi owoc naszej różnorakiej służby.

Eleuteria nr 55, lipiec - wrzesień 2003

początek strony