Pytania do Krucjaty... poprzednia strona

Czy ktoś, kto złożył deklarację członkowską Krucjaty przed ukończeniem 18 lat, powinien ją złożyć jeszcze raz po osiągnięciu tego wieku?

Deklarację członkowską zasadniczo powinny podpisywać osoby pełnoletnie. Dlatego deklaracje osób niepełnoletnich znajdują się w przegródkach dla deklaracji kandydackich. Po uzyskaniu pełnoletności można ponownie złożyć deklarację lub zawiadomienie, w którym potwierdza się swoją intencję bycia członkiem Krucjaty. W pedagogii Krucjaty chodzi o wyzwolenie w młodym człowieku tęsknoty za praktyką abstynencji w dorosłym życiu. Nie kwestionujemy w ten sposób osobistej dojrzałości niepełnoletniego człowieka do bycia abstynentem na stałe.

Eleuteria nr 55, lipiec - wrzesień 2003

początek strony