Na Jasną Górę!
ks. Piotr Kulbacki
z Zespołem Redakcyjnym

Przed pięćdziesięciu laty odbyła się pierwsza Oaza Dzieci Bożych. Niezwykły ten dar dla Kościoła w Polsce i, jak pokazała historia, dla Kościoła powszechnego, otrzymaliśmy dzięki powołaniu przez Boga do tego dzieła niezwykłej, charyzmatycznej postaci, jaką był, a może trzeba mówić "jest", Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki.
Wpływ jaki wywiera na życie Kościoła w Polsce staje się z upływem czasu coraz bardziej widoczny.

więcej
Do Ciebie, święty Stanisławie!
Ks. Bp Tadeusz Błaszkiewicz

W poczuciu odpowiedzialności za życie narodu pragniemy podobnie jak św. biskup Stanisław stanąć w obronie godności i wolności człowieka, który stał się niewolnikiem, w obronie Chrystusa żyjącego w Kościele.

więcej
Krucjata Wyzwolenia Człowieka na Ukrainie
Jerzy Papiernik

W dniach 25-26 października 2003 r. miała miejsce już II Pielgrzymka Krucjaty na Ukrainie (relację z I Pielgrzymki zamieszczono w "Eleuterii" nr 53). Podobnie jak w poprzednim roku, pielgrzymi spotkali się również na Podolu, tym razem w niewielkiej miejscowości Pisarówka.

więcej
Takie powinno być prawdziwe wesele!
Z wodzirejami rozmawiała Marta Dalgiewicz
W lutym, dokładnie od 9 do 11 lutego 2004 r., pięcioosobowa ekipa wybrała się do Gródka Podolskiego, by tam przeprowadzić szkolenie.
Ostatecznego przyspieszenia nadał całej sprawie biskup kamieniecko-podolski ks. Leon Dubrawski, który wiele razy pytał, kiedy wreszcie te warsztaty się odbędą. Obiecał, że będzie w nich uczestniczył osobiście. Oczywiście dotrzymał słowa. Odprawił Mszę św. na rozpoczęcie i świetnie bawił się do końca. Byłam pełna podziwu dla jego temperamentu i humoru. Na zakończenie powiedział: "Taka powinna być zabawa. Człowiek wchodzi na wesele ze swoim rozumem i ze swoim wychodzi".
więcej
Student za granicą...

Jestem księdzem, członkiem Krucjaty. Skierowano mnie na studia specjalistyczne na południe Europy. Tu czymś normalnym jest, że do obiadu i kolacji podaje się wino. Oczywiście nie zamierzam rezygnować z podjętych zobowiązań, jednak niekiedy - w związku z posługą przy stole - jestem lub będę zmuszony podawać do stołu alkohol. Jak na to spojrzeć? I jeszcze jedno. Jak postąpić - za kilka lat, jak dobrze pójdzie - w przypadku kolacji doktorskiej, której w jakimś sensie będę fundatorem? Bo tu czymś normalnym jest, że się podaje wino. Proszę o kilka słów na ten temat.

więcej
Duszpasterska pomoc dzieciom i młodzieży z rodzin alkoholowych i środowisk zagrożonych
Ks. Marek Dziewiecki, Ks. Wiesław Kondratowicz

Ze względu na rozmiar problemów i zagrożeń alkoholowych w Polsce, duszpasterska troska o wychowanie w trzeźwości powinna w sposób specjalny objąć te środowiska, które są bezpośrednio i szczególnie zagrożone w tej dziedzinie. W kraju, w którym około pięciu milionów ludzi nadużywa alkoholu i w którym szeroko rozpowszechniona jest subkultura zaburzonej postawy wobec alkoholu oraz stereotypy myślowe sprzyjające nadmiernemu piciu, niemal wszyscy młodzi są zagrożeni negatywnymi i niebezpiecznymi wpływami i wzorcami, ale niewątpliwie część dziewcząt i chłopców należy do grup szczególnego ryzyka.

więcej
Jak Pan Bóg musi nas bardzo kochać!
Stanisława Orzeł

Oaza Rekolekcyjna Diakonii Wyzwolenia w Przemyślu jest zawsze ogromnie radosnym i zarazem wstrząsającym przeżyciem...

więcej
Świadectwa
Moja modlitwa pomoże tacie
Zrozumiem mojego tatę
Tam działy się cuda!
Boże miłosierdzie jest wielkim darem
więcej
Zapytajmy Założyciela...
Redakcja

W numerze 55 "Eleuterii" na stronie 26 odpowiedzieliśmy na pytanie dotyczące składania deklaracji członkowskiej Krucjaty Wyzwolenia Człowieka przez osoby niepełnoletnie. Tytułem uzupełnienia podanej tam argumentacji przytaczamy zasadę sformułowaną przez ks. Franciszka Blachnickiego w tekście pt. "Jak włączać do Krucjaty Wyzwolenia Człowieka w oazach 1979 r.", który został opublikowany w "Teczce OŻK 1979" (II-1/2): Uczestników oaz młodzieżowych I stopnia przyjmuje się tylko jako kandydatów, członkami KWC mogą się stać dopiero po II stopniu (względnie po roku kandydatury) i po skończeniu 18 lat.

więcej