Na Jasną Górę! poprzednia strona

Ks. Piotr Kulbacki z Zespołem Redakcyjnym

Bieżący rok ma szczególne znaczenie dla uczestników charyzmatu Światło-Życie. Przed pięćdziesięciu laty odbyła się pierwsza Oaza Dzieci Bożych. Niezwykły ten dar dla Kościoła w Polsce i, jak pokazała historia, dla Kościoła powszechnego, otrzymaliśmy dzięki powołaniu przez Boga do tego dzieła niezwykłej, charyzmatycznej postaci, jaką był, a może trzeba mówić "jest", Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki.

Wpływ jaki wywiera na życie Kościoła w Polsce staje się z upływem czasu coraz bardziej widoczny. Po pierwszym zrywie brutalnie stłumionej Krucjaty Wstrzemięźliwości, tym razem już na fundamencie Ruchu Światło-Życie, powstała 25 lat temu Krucjata Wyzwolenia Człowieka. To drugi wielki jubileusz roku 2004 związany ze Sługą Bożym. Uważał on, że służba wyzwoleniu jest celem jego życia. Ileż osób zawdzięcza Krucjacie zmianę swego stylu życia, wyzwolenie bliskich, ileż dzieci dzięki Krucjacie odzyskało miłość ojca czy matki i wychowało się w spokojnym i serdecznym klimacie domu rodzinnego, w tradycji uroczystości rodzinnych bez alkoholu. Jakże wiele razy słyszeliśmy podziękowania anonimowych alkoholików za solidarność z nimi, za modlitwę!

Równocześnie rok 2004 wyznacza pewien etap w historii narodów europejskich. Sługa Boży ks. F. Blachnicki, po proklamowaniu Krucjaty, podejmował kolejne inicjatywy społeczne, takie jak Niezależna Chrześcijańska Służba Społeczna czy Chrześcijańska Służba Wyzwolenia Narodów. Prorockim spojrzeniem obejmował "postsowieticum". Wiele razy podkreślał, że odnowa życia społecznego na Wschodzie i na Zachodzie uwarunkowana jest odnową osobistej relacji poszczególnych osób z Bogiem.

Obniżenie granicznych kordonów na Zachodzie i umocnienie ich na Wschodzie stanowi dla członków Krucjaty wielkie wyzwanie. Czy spełnimy pokładane w nas nadzieje na obudzenie się ewangelicznego ducha we współczesnej, zlaicyzowanej Europie zachodniej, a równocześnie okażemy solidarność w dziele "wyzwolenia człowieka" naszym sąsiadom z dawnych kresów Rzeczypospolitej? Czy wierzymy, że "polska teologia wyzwolenia" (według określenia Jana Pawła II) propagowana przez ks. F. Blachnickiego - oparta nie na przemocu, lecz modlitwie, poście i jałmużnie - stanowi propozycję "wyzwolenia człowieka" Zachodu? Czy Europę zdominuje biurokracja, czy miłość chrześcijańska?

Przed Krucjatą wielkie wyzwanie - jaka obyczajowość zwycięży, jak będą żyć następne pokolenia, czy trzeźwo, czy z poszanowaniem życia i godności każdego człowieka. Trzeba nam podejmować wiele wysiłków, by dać świadectwo i nadzieję młodemu pokoleniu.

Przed nami ostatni okres przygotowań do Jubileuszu Krucjaty. W sobotę, 12 czerwca 2004 r., zgromadzimy się na KONGRESIE KRUCJATY WYZWOLENIA CZŁOWIEKA w Auli Ojca Kordeckiego na Jasnej Górze, aby świętować 25-lecie ogłoszenia Krucjaty, zaś następnego dnia, w niedzielę 13 czerwca, staniemy przed jasnogórskimi wałami, aby świętować 50 lat istnienia oaz. Serdecznie zapraszamy!

Eleuteria nr 57, styczeń - marzec 2004

początek strony