Zapytajmy Założyciela poprzednia strona

Redakcja

W numerze 55 "Eleuterii" na stronie 26 odpowiedzieliśmy na pytanie dotyczące składania deklaracji członkowskiej Krucjaty Wyzwolenia Człowieka przez osoby niepełnoletnie. Tytułem uzupełnienia podanej tam argumentacji przytaczamy zasadę sformułowaną przez ks. Franciszka Blachnickiego w tekście pt. "Jak włączać do Krucjaty Wyzwolenia Człowieka w oazach 1979 r.", który został opublikowany w "Teczce OŻK 1979" (II-1/2): Uczestników oaz młodzieżowych I stopnia przyjmuje się tylko jako kandydatów, członkami KWC mogą się stać dopiero po II stopniu (względnie po roku kandydatury) i po skończeniu 18 lat.

Eleuteria nr 57, styczeń - marzec 2004

początek strony