Veni Sancte Spiritus! poprzednia strona

Ks. Piotr Kulbacki

Tegoroczny jubileusz 25-lecia Krucjaty Wyzwolenia Człowieka skłania nas do refleksji nad naszym zaangażowaniem w jej dzieło. Radość jubileuszu powinna być połączona z zatrzymaniem się nad pytaniem o wierność darowi Krucjaty, który został złożony w nasze ręce podczas pierwszej pielgrzymki Ojca Świętego do Ojczyzny. Proklamowanie 8 czerwca 1979 r. na nowotarskim lotnisku Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, będącej odpowiedzią na podstawowe znaki czasu na przełomie tysiącleci, i błogosławieństwo Jana Pawła II dla niej, stały się dla nas wielkim zadaniem.

Dlatego w niniejszym numerze "Eleuterii" sięgamy do pytania o naszą wierność Krucjacie, która została nam dana i równocześnie zadana. Przypominamy przesłanie ks. Franciszka Blachnickiego do zgromadzonych na Centralnej Oazie Matce w roku 1983. Jest to pytanie o wierność darowi. Przypominamy, że w "Eleuterii" nr 38 (2/1999) zamieściliśmy, skierowane za pośrednictwem taśmy magnetofonowej, "testamentalne" przesłanie założyciela Krucjaty na VI Krajową Pielgrzymkę Krucjaty Wyzwolenia Człowieka w Kalwarii Zebrzydowskiej w dniach 27-28 września 1986 r.

Niniejszy numer zawiera także bieżący "rachunek sumienia" Krucjaty Wyzwolenia Człowieka uczyniony podczas nabożeństwa pokutnego w wigilię Zesłania Ducha Świętego, w trakcie przygotowań do świętowania jubileuszu 50-lecia pierwszej oazy i 25-lecia proklamacji Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.

Niech jasnogórski KONGRES KRUCJATY, w sobotę 12 czerwca 2004 r., rozpali w nas na nowo charyzmat odpowiedzialności za odrodzenie moralne w Polsce i innych krajach oraz rozbudzi apostolski zapał św. Pawła do niesienia Dobrej Nowiny.

Eleuteria nr 58, kwiecień - czerwiec 2004

początek strony