Modlitwa błagalna
podczas Kongresu Krucjaty Wyzwolenia Człowieka
Jasna Góra, 12 czerwca 2004 r.
poprzednia strona

Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże -
Duchu Święty Boże -
Święta Trójco, Jedyny Boże -
Chryste Sługo -

Święta Maryjo - módl (-cie) się za nami
Niepokalana, Matko Kościoła -
Królowo Apostołów -
Jasnogórska Jutrzenko Wolności -
Wspomożenie wiernych -
Uzdrowienie chorych -

Święty Michale Archaniele -
Wszyscy święci Aniołowie -
Święty Mojżeszu, który stanąłeś na czele uciskanego ludu -
Święty Dawidzie, który żałowałeś za swe grzechy -
Święty Janie Chrzcicielu, który nie piłeś wina i sycery, i broniłeś godności małżeństwa -

Święty Piotrze, który ukochałeś swego Mistrza i poszedłeś za nim -
Święty Jakubie, który potwierdzałeś wiarę uczynkami -

Święty Stanisławie, patronie ładu moralnego -
Święty Maksymilianie, który oddałeś życie za ojca rodziny -
Święty Janie Bosco, który ofiarowałeś swe życie dla wychowania młodzieży -
Święta Urszulo Ledóchowska, która radością pociągałaś do Boga -
Święty Dominiku Savio, który wolałeś umrzeć niż zgrzeszyć -

Błogosławiona Karolino Kózkówno, która oddałaś życie w obronie czystości -
Błogosławiony Edmundzie Bojanowski o wrażliwym sercu na ubogie dzieci -
Błogosławiony Ojcze Janie Beyzymie, opiekunie trędowatych -

Błogosławieni męczennicy bułgarscy: Jozafacie, Kamenie i Pawle, krzewiciele wiary i wychowawcy uczniów Chrystusa w czasie prześladowań -
Błogosławieni małżonkowie Mario i Alojzy, którzy przeżyliście zwyczajne życie w sposób nadzwyczajny -

Błogosławiona siostro Zdenko, wzorze odwagi -
Błogosławieni ugandyjcy męczennicy Dandi i Jildo, gorliwi ewangelizatorzy -
Błogosławiona Matko Tereso z Kalkuty, służąca ludziom odrzuconym przez społeczeństwo -
Święty Albercie Chmielowski, posługujący bezdomnym i uzależnionym -
Błogosławiony Rafale Chyliński, opiekujący się ludźmi w czasie zarazy -
Błogosławiony Michale Giedroyciu, nieustannie trwający na modlitwie -
Święty Ojcze Pio, niestrudzenie prowadzący ludzi do Boga -
Święta Gianno Beretto Molla, która oddałaś życie, aby ocalić dziecko w swym łonie -
Święta siostro Faustyno, ukazująca Boże miłosierdzie ludziom pozbawionym nadziei -

Bądź nam miłościw - wybaw nas, Panie
Od zła wszelkiego -
Od każdego grzechu -
Od poniżania własnej i cudzej godności ludzkiej -
Od niewoli grzechów nałogowych -
Od pijaństwa -
Od deprawacji młodzieży -
Od zakłamania -
Od zniewalającego lęku -
Od ducha nieczystości -
Od nienawiści -
Od hołdowania ciału -
Od obojętności na zło -
Od zaniedbywania dobra -
Od odpowiadania złem na zło -
Przez twoje Wcielenie, życie, mękę, śmierć i zmartwychwstanie -

Prosimy Cię, abyś nam okazał miłosierdzie - wysłuchaj nas, Panie
Abyś poprowadził nas do walki o wyzwolenie na wzór wojska Gedeona -
Abyś dał nam taki zapał do odbudowania zdrowych obyczajów, jak Nehemiaszowi, który odbudował zrujnowane Jeruzalem -
Abyś nam nowej wyobraźni miłosierdzia udzielić raczył -
Abyś narody chrześcijańskie od niewiary uchronił -
Abyś młodzież obdarzył pragnieniem życia w wolności i odpowiedzialności -
Abyś narzeczonych do świętego małżeństwa doprowadził -
Abyś małżonków łaską swoją w miłości umacniał -
Abyś dał nam serce wielkie zdolne objąć świat -
Abyś nasz naród trzeźwym życiem obdarzył -

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas!

Módlmy się.
Boże, Ty nam zesłałeś Zbawiciela i uczyniłeś nas swoimi przybranymi dziećmi, wejrzyj łaskawie na wierzących w Chrystusa i obdarz ich prawdziwą wolnością i wiecznym dziedzictwem. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Eleuteria nr 59-60, lipiec - grudzień 2004

początek strony