Z listów nadesłanych na Kongres poprzednia strona

(...) Uczestnikom jubileuszowego spotkania życzę wytrwałości w dawaniu świadectwa wierze, nadziei i miłości oraz w przekazywaniu wartości, którymi żyją. Łączę wyrazy szacunku.


abp Władysław Ziółek, metropolita łódzki


(...) Życzę Księdzu Moderatorowi, Organizatorom i Uczestnikom Kongresu wewnętrznej radości, płynącej z jubileuszowego sukcesu służby człowiekowi ku jego wyzwoleniu. Niech Jubileusz będzie zachętą do dalszego kontynuowania działalności założyciela Ruchu Światło-Życie, ks. F. Blachnickiego. Proszę przyjąć wyrazy szacunku i pozdrowienie w Chrystusie Panu.

abp Marian Gołębiewski, metropolita wrocławski


Serdecznie dziękuję za zaproszenie na Kongres Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, który odbędzie się z okazji Jubileuszu 25-lecia Krucjaty. Niestety, ze względu na obowiązki w Archidiecezji, nie będę mógł być obecny na Kongresie. Z wyrazami szacunku.

abp Jan Martyniak, metropolita przemysko-warszawski Kościoła Greckokatolickiego


(...) Jeśli Bóg pozwoli, to 12 czerwca stawię się o godzinie 1400 w Stanicy Jasnogórskiej. (...) Życzę Bożego błogosławieństwa w przygotowaniach do Kongresu i w samym przebiegu. Oddany w Panu -

bp A. P. Dydycz, biskup drohiczyński
przewodniczący Zespołu Apostolstwa Trzeźwości
przy Konferencji Episkopatu Polski


(...) Przekazuję serdeczne pozdrowienia i najlepsze życzenia z okazji jubileuszu. Niech was Pan Bóg błogosławi i prowadzi.

ks. Roman Grzona MIC
po. dyrektora Licheńskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym


(...) Gratuluję pięknej rocznicy oraz tego, co przez te lata było i jest czynione każdego dnia w ramach Krucjaty. Z przyjemnością sięgam po kolejne numery Eleuterii, aby wzmocnić swą wiarę i nadzieję przykładami z życia Krucjaty. Z satysfakcją patrzę też na owoce Waszych działań i życzę, aby kolejne ćwierćwiecze było równie rozwijające i twórcze dla ruchu i dla każdego z uczestników osobiście. Szczęść Boże!

Renata Durda
zastępca dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Eleuteria nr 59-60, lipiec - grudzień 2004

początek strony