Drodzy Czytelnicy! poprzednia strona

Ks. Piotr Kulbacki z Zespołem Redakcyjnym

Habemus Papam! Na nowego papieża wybrano kardynała Josepha Ratzingera, który przyjął imię Benedykta XVI. Od pierwszych chwil po swym wyborze nowy papież wskazuje na konieczność kontynuacji programu posługi Jana Pawła II. Jako Krucjata, ze szczególną uwagą przyjęliśmy powtórzenie przez Benedykta XVI podczas mszy inauguracyjnej programowych słów wypowiedzianych na początku pontyfikatu przez Jana Pawła II: "Nie lękajcie się!". Zostaliśmy w ten sposób wezwani, by z nowym zapałem i nowymi metodami rozwijać ruch Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.
W ostatnich miesiącach pojawiają się coraz to nowe impulsy dla rozwoju. Wiele z nich jest związanych z umiłowanym przez Jana Pawła II miastem. Wydarzeniem wielkiej wagi była uroczysta Msza święta w Krakowie (5 III 2005 r.), której przewodniczył kardynał Stanisław Nagy. Zgodnie ze zwyczajem, w pierwszą sobotę miesiąca w kościele OO. Karmelitów na Piasku, na modlitwie i swoim spotkaniu, zgromadzili się uczestnicy Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, a także wielu oazowiczów. Podczas liturgii sprawowanej w 18. rocznicę śmierci założyciela Krucjaty, Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, modliliśmy się o rychłą jego beatyfikację. Kardynał Stanisław Nagy, z którym współpracował na KUL-u ks. Franciszek, ukazał w homilii rolę dzieł zainicjowanych przez niego. Po Mszy św. wysłuchaliśmy niezwykłego dialogu - Ela Mazur z Diakonii Krucjaty w Krakowie zadawała Ojcu Franciszkowi pytania odnośnie Krucjaty - słuchaliśmy Jego odpowiedzi, wybranych z archiwalnych zapisów magnetofonowych. Jak zwykle odbyło się też spotkanie Diakonii Krucjaty. W tym samym miejscu, u Pani Krakowa na Piasku, w maju, dwa miesiące później, obchodziliśmy 10-lecie spotkań Krucjaty. Spotkaniom tym przewodniczył ks. Mirosław Żak, moderator diecezjalny Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, diecezjalny duszpasterz trzeźwości.

Także w Krakowie, w Duszpasterstwie Akademickim "Na Miasteczku", zrodziła się inicjatywa konkursu na prezentację idei Krucjaty przy pomocy współczesnych środków przekazu. Wraz z organizatorami gorąco zachęcamy do udziału w konkursie! Krakowskie "Miasteczko" udzieli nam także gościny w dniu 1 października br., kiedy to odbędzie się kolejne, 6. Sympozjum Krucjaty Wyzwolenia Człowieka na temat "Abstynencja - między profilaktyką a terapią". Przyświecać mu będzie zagadnienie motywacji do abstynencji, podejmowanej dobrowolnie przez osoby wolne, jak i uzależnione, i wynikające stąd konsekwencje dla pracy abstynenckiej w parafii. Szczegółowy program na stronach internetowych.
Idea Krucjaty zatacza coraz szersze kręgi. W numerze zamieszczamy wystąpienie dra Krzysztofa Wojcieszka na seminarium naukowym zorganizowanym przez PARPA. Cieszymy się z wydania przez tego wybitnego specjalistę tak ważnej dla Krucjaty książki "Na początku była rozpacz...", podejmującej zagadnienie antropologicznych podstaw profilaktyki.
Idea Krucjaty "podbija" nowe kraje. Na przełomie maja i czerwca uczestniczyliśmy w 1. Pielgrzymce Krucjaty Wyzwolenia Człowieka Europy Zachodniej w Carlsbergu!

Eleuteria nr 62, kwiecień - czerwiec 2005

początek strony